EN FR
 

Nieuws week van 1 oktober

01/10/2021

1. Enkele zusters van het generalaat waren aanwezig op de herdenkings-mis op 11 september in de grote kapel van het Moederklooster Terhaegen in Gent voor onze 19 zusters van de Nederlandstalige Provincie, die overleden zijn deze voorbije jaren (2020 en 2021). Omwille van de corona waren begrafenisvieringen niet mogelijk voor deze zusters. Het was een dankbaar gebeuren. Moge de Heer hen opnemen in zijn barmhartige liefde en aan alle zusters van de Provincie een diep geloof schenken in de Verrezen Heer.

2. Zuster Anne Nama Ngueji van de Sint-Vincent Provincie heeft eeuwige geloften uitgesproken op 26 september 2021 in Mbujimayi. We wensen haar hartelijk geluk en heten haar welkom in onze grote familie van ZLJM. Moge zij trouw zijn in het volgen van de Heer!

.

.

3. De algemene raadzusters hebben de inhoud van de VAR 2021 doorgegeven aan de leden van de gemeenschap van het generalaat, van de internationale gemeenschap, van de Aziatisch Internationaal Noviciaat in Filippijnen en van Legaspi van 24 tot 27 september 2021. Voor de leden van het generalaat in de gemeenschap zelf, en voor de zusters van de Aziatisch Internationaal Noviciaat, Legaspi en Internationale gemeenschap gebeurde dit online. De zusters waren gelukkig voor deze uitwisseling die licht bracht over het leven van de Congregatie.

4. Op 29 september 2021 was er de jubileumviering voor 50 – 60 – 70 en 75 jaar van onze zusters voor de twee jaren (2020 en 2021). Zoals jullie weten was er vorig jaar omwille van de beperkingen geen jubelviering in Gent zoals dat gewoonlijk gebeurde. Monseigneur Lode Van Hecke, Bisschop van Gent, ging voor in de Eucharistieviering in de grote kapel van het Moederklooster in Terhaegen. Op de 29 jubilarissen waren er 16 aanwezig. En eveneens waren andere Belgische en Nederlandse zusters aanwezig. Jammer konden de zusters van de Engels-Ierse Regio niet komen omwille van de beperkingen. Na de Mis volgde een heerlijke maaltijd, in vreugde genoten. Het was een aangename gelegenheid om elkaar weer te zien voor de zusters die tot in Gent konden geraken. De banden van solidariteit en verbondenheid van de ZLJM waren opnieuw verstevigd.

Oh! Wat is het goed om samen te komen in de eenheid van de Geest die ons verbindt. Ziehier de dag die de Heer heeft gemaakt! Dag van feest en vreugde !

Klik hier om de foto’s van de viering te bekijken

5. Situatie van de pandemie in België

Vanaf 1 oktober is het mondmasker niet meer verplicht in religieuze vieringen behalve in Brussel en Waals Gewest. Sociale afstand was voordien reeds opgeheven. Ontsmetting van handen en verbod op fysiek contact tijdens de vieringen blijven van toepassing. Voorzichtigheid en gezond verstand blijven geboden in alle omstandigheden. Het virus is nog niet overwonnen. De Bisschoppen doen opnieuw een oproep om zich te laten vaccineren, omwille van de gezondheid en respect voor ieder.

--------------------------------------------------------------


Eeuwige Geloften in Lubumbashi

Op 31 juli 2021 wijdden de zusters Béatrice-Landrine KASONGO KIBANDA en Mélanie NSANGO KALUNGA zich voor het leven aan de Heer als Zusters van Liefde van Jezus en Maria in de Provincie van St.-Vincent de Paul, in de D.R. Congo.
Wij verheugen ons en danken hen voor hun toewijding en we verzekeren hen van ons gebed.

Van links naar rechts: Zusters Béatrice-Landrine Kasongo, Isabelle Ilunga en Mélanie Nsango

 Recent nieuws

Intrede in het postulaat

Op 6 augustus 2021 mocht de Provincie Ranchi negen nieuwe postulanten verwelkomen. Het zijn Gloria Bilung, Alka Surin, Nikita Lakra, Anastasia Hunni Purty, Sunita Laguri, Sandhya Kerketta, Beli Kujur, Niketa Tirkey en Anusha Hasda. Wij bidden dat de Heilige Geest hen mag begeleiden en leiden op hun vormende reis. Mogen zij de vreugde ontdekken van het volgen van Christus en groeien in de deugden van het Evangelie en in het charisma van de Congregatie!

PNG - 2.2 Mb

Van links naar rechts: Gloria Bilung, Alka Surin, Nikita Lakra, Anastasia Hunni Purty, Sunita Laguri, Sandhya Kerketta,Beli Kujur, Niketa Tirkey en Anusha Hasda.

Eerste geloften

Op 14 augustus 2021 hebben twee novicen Anna Tran Thi Kim Thanh en Maria Nguyen Que Tram, uit de regio van "Onze Lieve Vrouw van La Vang" in Vietnam, hun eerste geloften uitgesproken in het Internationaal Noviciaat op de Filippijnen. Vanwege de pandemie konden zij nog niet terugkeren naar Vietnam, maar de zusters van de regio, hun familie en vrienden konden de viering bijwonen, die live werd uitgezonden op Facebook.

Met vreugde en dankbaarheid feliciteren wij hen van harte. Wij wensen hen het allerbeste en verzekeren hen van onze gebeden.

Van links naar rechts: Zr. Maria Nguyen Que Tram en Zr. Anna Tran Thi Kim Thanh

PNG - 906 kb Video van de eerste geloften :

-----------------------------------------------------------------


Nieuws uit de VAR 2021. Nr. 04

16/08/2021

Wij zijn blij om met U het vervolg van onze VAR te delen. Na een pauze hebben wij ons traject verder gezet met de tweede fase.

Op 12/08 wenste sr. Lucy Jacob alle deelneemsters welkom voor de tweede fase van de VAR en verduidelijkte dat deze vooral gericht is op informatie in het perspectief van het Algemeen Kapittel: zien waar er vooruitgang is, waar verbetering noodzakelijk is en waar vooruitgang gewenst is.

Vervolgens heeft zij de nieuwe vertalers voorgesteld. Het betreft zr. Martine Krichel en de heer Pierre Hernalsteen.

De dag begon met een openingsgebed. Hierna volgde een eerste werktijd gedurende dewelke sr. Lucy de deelneemsters uitnodigde na te denken over de manier waarop het “doorgeven” van de VAR kan gebeuren in de provincies, in de vice-provincie en in de regio’s. Zij vroeg aan iedere groep om hiervoor een programma voor te stellen en dit rekening houdend met volgende elementen: de inhoud, de methodologie en de tijd. Dit doorgeven van de VAR zou in de volgende twee maanden moeten gebeuren. Na het groepswerk was er een uitwisseling van onze reflecties in plenum. Deze werktijd was wederzijds verrijkend.

De tweede werktijd ging rond het financieel beheer van de Congregatie. Dit werd door Sr. Rosily gepresenteerd. Zij begon met een citaat over de “sociale functie van eigendom”. (zie Fratelli Tutti 118-119) Zij deelde haar persoonlijke ervaring als algemeen econoom en toonde ook aan hoe Covid-19 een weerslag heeft op de financiële situatie van de Congregatie.

13/08 was een dag gewijd aan uitwisseling van ervaringen met de Congregationele retraite « Onze geloften beleven in de drie dimensies van ons Charisma » en ook aan de zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis, de aarde.

In enkele provincies kon deze retraite doorgaan, terwijl in andere provincies niet alle zusters deze retraite konden maken, als gevolg van de situatie in verband met de pandemie. Alle deelneemsters hebben dit initiatief van het Algemeen Bestuur kunnen waarderen. De impact van deze retraite in onze provincies: het verdiepen van ons Charisma, een omvorming op persoonlijk en communautair vlak, een begrijpen en beleven van onze geloften in het licht van ons Charisma.

De uitwisseling over de viering van het “Seizoen van de Schepping” en de week van Laudato Si, toonde dat het een vruchtbare tijd was voor allen en dit dankzij de verschillende initiatieven die beleefd werden. Alle zusters hebben bijgedragen volgens hun mogelijkheden om de opdrachten van Laudato Si gehoor te geven en hebben zich ingezet om ons Gemeenschappelijk Huis te beschermen. Ook werd de wens uitgedrukt om verder te werken met Laudato Si.

Op het einde van de sessie heeft Sr. Lucy het thema voor de Congregationele retraite 2022 voorgesteld: “Een ecologische bekering”. Alle deelneemsters hebben dit voorstel verwelkomd.

Op 14/08 begon de dag met een openingsgebed waarin we ons verenigden met onze zusters in Pakistan en met het Pakistaanse volk die de 73ste verjaardag van hun Onafhankelijkheid vierden. Wij hebben ook gebeden voor onze twee jongeren: Anna Thanh en Maria Tram uit Vietnam die hun eerste geloften hebben uitgesproken in de Filippijnen.

Vervolgens werden de verschillende thema’s voorgesteld. Het gaat over:

- Het project van de geschiedschrijving van de Congregatie

- De literatuur van de ZLJM

- De evaluatie van het thema: Geïntegreerde Levensstijl

- De communicatiemiddelen: de websites

- De internationale gemeenschap

Na de verschillende presentaties, werden de teksten online aan de deelneemsters doorgestuurd om hen de gelegenheid te geven deze te lezen en te bestuderen. Hierop volgden bezinning, commentaar en verduidelijkingen in de namiddag. De deelneemsters waardeerden het werk dat door het Algemeen Bestuur werd gerealiseerd.

De dag van de 15de startte met een openingsgebed dat voorbereid was ter ere van de Hemelvaart van Maria en met intenties ter gelegenheid van de 73ste verjaardag van de Onafhankelijkheid van India. Na het gebed volgden de presentaties van de dag.

Deze gingen over het Erfgoed en de eigendom van de ZLJM en ook over de Constituties en Statuten: aanpassingen en structurele wijzigingen. Na de presentatie van de teksten, werden deze online aan de deelneemsters ter lezing en ter studie gezonden. Hierop volgde in de namiddag een nadenken over deze teksten, commentaren en verduidelijkingen.

Tenslotte heeft Sr. Lucy het slotwoord uitgesproken; dit werd gevolgd door een woord van dank door Sr. Roshni. Tenslotte sloten wij af met een dankgebed en met het Magnificat.

Het Algemeen Bestuur houdt eraan alle ZLJM te danken omdat zij deze VAR 2021 begeleid hebben met hun gebed.

 

PNG - 2.8 MBNieuws uit de VAR 2021/ N°3

11/08/2021

Zoals jullie uit onze vorige nieuwsbrief vernamen, hebben wij gewerkt rond “uitkijken naar een open wereld en deze opbouwen” en hebben ons geconcentreerd op “bruggen bouwen voor een nieuw verhaal” (zie Fratelli Tutti). Zoals het nu staat, is iedereen helemaal vertrouwd met de virtuele wereld door het gebruik van het virtuele prikbord en andere mogelijkheden van “Zoom”.

Op 7 augustus startten we met een uitwisseling over de vorige dag en dit gaf ons een duidelijke aanwijzing dat de Geest van de Heer met ons is, ons leidt en bezielt. Er waren zowel tekens van “ermee worstelen”, als sterke gevoelens van hoop.

Bij ons verder nadenken over en beluisteren van de boodschap van Fratelli Tutti, was het algemeen aanvoelen dat de Paus ons uitnodigt tot een radicaal antwoord en, vertrouwend op de leiding van de H. Geest, voelden we ons klaar en bereid om de uitdaging aan te gaan.

Een meditatie gericht op het waarnemen en een bezinning op het labyrint aan het eind van de sessie gaven ons energie en verduidelijkten onze taak als leden van de VAR. We twijfelen en voelen ons angstig, maar als we er samen voor gaan, voelen we ons gesterkt om ons in te zetten bruggen te bouwen in functie van een nieuw verhaal, want: nieuwe horizonten openen zich voor ons – een nieuw ZLJM verhaal!

De volgende dag, 8 augustus, lag de focus op het thema “een open hart voor de wereld”. Nachtelijke overdenkingen leren ons dat er voor ons in F.T. harde uitdagingen zitten. De dag bestond uit werk in plenum en in groepen. Uit de interpretatie van de persoonlijk gekozen symbolen werd het stilaan duidelijk welke richting we uitgaan naar het Algemeen Kapittel van 2023 toe. Er waren veel dingen die gelijklopend waren en we hadden het gevoel dat we uitgenodigd worden tot een radicale bekering, tot grotere verbondenheid, solidariteit met onze gewonde wereld, tot het delen van onze middelen en het bouwen aan een nieuwe wereld.

Het openingsgebed van 9 augustus bracht ons onmiddellijk bij de essentie – meewerken aan het geboren worden van iets nieuws, een nieuwe wereldorde. Het beeld van de vroedvrouw vertaalde heel sterk deze boodschap. In dit denkkader, zetten de leden van de VAR hun werk verder om duidelijker tot de essentie te komen voor het A.K. 2023. Een “online” stemming gaf nog meer klaarheid over deze vraag. Vandaag heeft de VAR ook waardevolle tijd besteed aan het afwerken van de procedure voor het Algemeen Kapittel en andere verwante documenten.

Aan het einde van de dag dankte Sr. Lucy Mw. Ilaria Nuti, onze simultaan vertaalster die ons vandaag zou verlaten. Zij werd bedankt voor haar buitengewone vertaaltalenten en voor de kwaliteit van haar virtuele aanwezigheid bij ons. Zij wordt vervangen door Mw. Claudia voor de overblijvende dagen van de eerste fase van de VAR.

Op de 10de, de laatste dag van de eerste fase van onze VAR, werden we begeleid in een terugblik op deze 10 daagse reis en om te voelen “ wat ons het meest beroerde en hoe we verder geroepen worden op dit moment van onze reis”; ook waar we weerstand voelden. Dit werd gevolgd door een zeer rijke uitwisseling.

De “icoon van de Barmhartigheid” was de belangrijkste kracht die ons beroerde en beïnvloede, zodat iedereen luid en duidelijk Jezus’ uitnodiging hoorde: “ga en doe evenzeer!”

De groep die de taak kreeg om de “parels” van de hele ervaring samen te brengen en ze te presenteren in de vorm van een boodschap voor de Congregatie, stelde de tekst die ze voorbereid hadden voor. Deze werd sterk geapprecieerd en kreeg de goedkeuring van alle deelneemsters.

Uiteraard zal je hier meer over horen van uw vertegenwoordigsters bij het doorgeven van de VAR in uw respectieve provincies/regio’s.

Met een online evaluatie en een woord van dank werd deze dag beëindigd. In naam van het Algemeen Bestuur dankte Sr. Deepthika Silva de begeleiders en de vertalers. De begeleiders drukten op hun beurt hun tevredenheid uit over hun werk met de ZLJM. Zij dankten en feliciteerden hen voor hun eenvoud, toewijding en volledige participatie.

Nu is het tijd voor een pauze! Wij hervatten de VAR op de 12de en zullen terug komen met meer nieuws over de resterende dagen. Tot dan blijven we verenigd en verbonden!

-----------------------------------------------------------


Nieuws uit de VAR 2021/nr. 2

06/08/2021

De Derde dag van de VAR focuste verder op het thema: “een vreemdeling langs de weg”. De dag begon met uitwisseling van de bezinning, de dromen en ideeën die verband hielden met de vorige dag, gevolgd door een gebed op het thema van de dag.

Een belangrijk deel van de dag werd besteed aan het nader ingaan op een aantal problemen, bekommernissen, inzichten en uitdagingen die voortkwamen uit de rapporten van de provincies en de regio’s. Wat naar boven komt als een duidelijke richtingaanwijzer voor de congregatie is om “af te stijgen van de ezel” als antwoord op de noden van de armen en de kwetsbaren in onze omgeving.

Hierop volgde reflectie en uitwisseling in kleine groepen over de vraag hoe men een Goede Samaritaan kan zijn en welke richting we geroepen zijn in te slaan. Sterk geworteld in het woord van God, worden we uitgenodigd om de realiteit te bekijken vanuit het perspectief van de kwetsbaren. Ook om een spiritualiteit te ontwikkelen die ons kan stimuleren en sterken tot grotere openheid, flexibiliteit en creativiteit om de noden te beantwoorden van de “vreemdeling” op de weg van onze leven.

De vierde dag begonnen we met te kijken naar “hoe zich een open wereld voor te stellen en te creëren?”. Dat de VAR vier dagen voor dit thema zou uittrekken, duidt op het belang van deze oriëntatie. De deelnemers van de VAR luisteren duidelijk naar het onderricht van paus Franciscus in Fratelli Tutti, in een poging om wegen te zoeken om deze oproep op adequate wijze te beantwoorden.

De dag begon met een betekenisvol gebed en overweging op het geloof van de Kananese vrouw (Mt. 15,21-28). Daarna was het tijd om elkaar beter te leren kennen vanuit persoonlijke verhalen – elkaar de eigen persoonlijke wereld toevertrouwen, zoals die beleefd werd in de eigen familie en in de ZLJM familie. Deze heilige momenten van delen met elkaar waren zeer verrijkend en versterkten onze verbondenheid als leden van de Congregatie. Het schiep een sfeer van dankbaarheid, solidariteit, vertrouwen, begrip, luisteren en openheid onder ons. We voelden de aanwezigheid van het goddelijke in al onze ervaringen en zagen hoe God ons geleid heeft gedurende gans ons leven. De dag eindigde met een hymne van dankzegging: “Iedere persoon is een heilig verhaal”. Hoe mooi en groots is het handelen van de Heer!

De vijfde dag begon met een bezinning op de universele ervaring van kwetsbaarheid, gebaseerd op Mt. 16,21-23 en de geschiedenis van Job. Het menselijk leven is fragiel en we hebben dit allen reeds ervaren, vooral gedurende de pandemie. Zalig de zwakken, de kwetsbaren, de armen van geest – want aan hen behoort het koninkrijk Gods. Door deze ochtendbezinning werden we uitgenodigd om onze eigen ervaringen van kwetsbaarheid op verscheidene wijzen te omarmen.

De gedeelde activiteiten van vandaag waren er op gericht om van een gesloten naar een open wereld te gaan. Ons nadenken werd gericht door het luisteren naar onze eigen ervaring als lid van een internationale congregatie. We herinnerden ons en deelden met elkaar en met de hele groep onze ervaring van bemoediging of van vervreemding als een individu, als een provincie of regio in de congregatie. Het werd een tijd waarin we voelden dat we vertrouwd, aangemoedigd en ondersteund werden. Het was ook een heilig moment waarop we onze kwetsbaarheid erkenden en aanvaardden, individueel en als congregatie.

Het identificeren van de factoren die ons beletten om de vreemdelingen in ons midden te erkennen, was deze dag een ander belangrijk werk. Ook moesten we bekijken welke keuzes we moeten maken om “af te stijgen” van onze ezel. Onze antwoorden werden genoteerd op een virtueel bord. De dag eindigde met het uitwisselen van onze gevoelens van dankbaarheid, communio en ondersteuning aan elkaar.

Vandaag, de 6de dag van onze virtuele VAR, hebben we vooral aandacht besteed aan de vraag hoe we “bruggen kunnen bouwen naar een nieuw verhaal” en dit door een verdere verkenning van Fratelli Tutti.

Ons morgengebed, geleid door Frances, richtte zich op de icoon van de Gedaanteverandering van de Heer en een bezinning op Mc.9,2-10. De icoon is een manifestatie van de aanwezigheid van God. Ze richt ons en brengt ons in deze aanwezigheid, zodat we God in onze ziel kunnen ervaren. Zo worden wij een levende icoon van God.

We werden uitgenodigd om de berg op te gaan naar de plaats van ontmoeting, de plaats van het luisteren. We vroegen om de genade onze ogen te openen voor Jezus die ons uitleidt naar een zending en naar het volk.

Na het gebed gaf Broeder Emili ons een inleiding op het werk van de dag. De vraag ter reflectie was: “Welke belangrijke keuze – reëel en praktisch- kunnen we maken om het eerste hoofdstuk van een nieuw verhaal te schrijven, dat ons meer opent voor elkaar en voor de wereld?” De antwoorden van de groepen werden aan de hele groep voorgesteld, opgenomen en geprojecteerd op een virtueel bord om hierover verder na te denken en te antwoorden.

Momenteel werken we voort aan het thema dat we op dag 4 aanvatten. Hierover zal je in een volgende brief kunnen lezen!

----------------------------------------------------------------


Nieuws voor de Congregatie - VAR 2021 / nr 01

02/08/2021

Zoals reeds gemeld werd deze belangrijke gebeurtenis van de Congregatie – die online doorgaat – op 31 juli 2021 begonnen met een testsessie i.v.m. de nieuwe technologie.

Op de eerste dag herinnerden de facilitators aan het doel van de VAR, te weten het bevorderen van de onderlinge verbondenheid binnen de Congregatie en de realisatie van de belangrijke punten van de VAR/19, nl. de wederkerige verbondenheid van de Congregatie met de lokale Kerk en het horen van de kreet van de aarde en van de armen (L.S.49).

Dan volgde nog de voorstelling van de deelneemsters.

Daarna dachten wij na over twee vragen :

- Welke zijn de voornaamste bekommernissen nu bij de aanvang van VAR/21?

- Welke zijn onze gevoelens op dit ogenblik?

Uit de besprekingen in kleine groepen kwam vooral de zorg rond onze verantwoordelijkheid in deze tijd van de pandemie en de wijze van het efficiënte gebruik van de nieuwe technologie.

Wat onze gevoelens betreft… We zijn tevreden, gemotiveerd en bereid om deze nieuwe virtuele ervaring op te nemen. Nochtans blijft er nog onzekerheid i.v.m. die technologie en we hopen die onrust te kunnen overwinnen.

Zr. Lucy Jacob heette iedereen welkom en stelde de facilitators voor: Br Emili Turu en Mevr. Frances Henry, de secretaressen en vertalers. Dan was er tijd voor gebed en bezinning rond de icoon van de barmhartigheid (cf. Fratelli Tutti, 70).

In de tweede sessie werd gesproken over de doelstelling en planning van de VAR/21 en over het contemplatieve leiderschap. Voor beide thema’s was er groepswerk en in elke groep gaf de secretaris verslag aan de hele vergadering.

De tweede dag begon de sessie met de uitwisseling van enkele dromen en ideeën uit de ervaringen van de vorige dag, gevolgd door het thema van vandaag.

Een gebedsmoment rond de icoon van de barmhartigheid als inleiding van het thema met de belangrijke vraag Wie is mijn naaste?

Na deze etappe toonde Br Emili ons verschillende foto’s om onze bezinning rond de icoon in de eigen én de algehele context te verdiepen.

Dan gaf Mevr. Frances Heery uitleg over het letterwoord VUCA (van Engelse origine: V: volatile (vliegend) – U: onzekerheid – C: complexiteit – A: dubbelzinnigheid.

Dit letterwoord vertegenwoordigt onze huidige wereld, een veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld.

In de namiddag was er groepswerk per continent. Dan noteert en leest de secretaris van de groep voor de volledige vergadering op een padlet (een online virtueel bord, waarop men ideeën kan uitwisselen met elkaar…). Frances gaf enige uitleg na de uitwisseling.

Beste zusters, bekommerd om samen verder te stappen, willen wij geleidelijk het verloop van de dagelijkse activiteiten meedelen. We blijven rekenen op jullie gebed.

Moge de Geest van de Heer ons blijven inspireren in onze onderscheiding tijdens deze VAR/21.

--------------------------------------------------------


Recent nieuws

30/07/2021

Overstroming in Gurgaon – India

Drie dagen gietende regen dompelden het noviciaat in Gurgaon (Delhi Provincie) in een watervloed. Op de gelijkvloerse verdieping steeg het water tot aan het plafond. Zusters, novicen en postulanten moesten hun toevlucht zoeken op de eerste verdieping. Gelukkig hield het op met regenen na twee dagen tot ieders opluchting. Het zal een titanenwerk zijn om het huis weer bewoonbaar te maken.

 

Intrede in het noviciaat

28 juli was een vreugdevolle dag toen 4 postulanten hun noviciaat in Ranchi begonnen. Het zijn Anjuliya Pradhan, Alice Kerketta, Anupa Kujur en Beronica Bada. We wensen hun alle mogelijke geluk en zegen van de Heer bij het begin van hun vormingstijd. Mogen ze toenemen in Evangelische deugd en wijsheid van het charisma van de Congregatie!

Beronica Bada, Alice Kerketta, Anupa Kullu, Anjuliya Pradhan

 

VAR 2021

Nu de VAR/21 voor de deur staat is het Algemeen Bestuur druk in de weer met het klaarmaken van de laatste fase van het voorbereidend werk. Vermits virtuele vergaderingen voor ons allemaal iets nieuw is, volgen de leden van de VAR een test om te leren, geleid door Sr Kim Chi. De sessie van vandaag was een ijsbreker en de meesten hebben hun eerste schrik en zenuwachtigheid overwonnen. Zulke uitdagingen van de virtuele wereld overwinnen is inderdaad geen kleinigheid.

 Recent nieuws

17/07/2021

Professie

  • De zusters junioren van de provincies Ranchi en Delhi zijn samen in Dalhousie (prov. Delhi) om aan hun derde-jaar te beginnen onder leiding van Zr. Moly Augustine Vayukatt, in voorbereiding op hun eeuwige geloften later dit jaar. Ze zijn met veertien: tien uit Ranchi en vier uit Delhi. We wensen hun samen een deugddoende en rijke ervaring.
  •  

  • Onze hartelijke felicitaties aan onze vier novicen van de Delhi-provincie, die vandaag hun eerste geloften hebben uitgesproken. We heten hen welkom in de wijngaard van de Heer en we bevelen hun toewijding aan de goddelijke voorzienigheid en aan Maria, onze Moeder. Het zijn: Tamanna Bhatti, Jobita Tirkey, Mary Grace Xaxa en Promilla Ekka.

 

Video van de eerste geloften :

 

Pakistan (ingezonden door Zr. Maria Shaukat)

Cérémonie d’accueil (cérémonie de la coupe de cheveux)

In juni bereikt de warmte z’n hoogtepunt, maar tijdens de derde week van de maand hebben wij het minder gevoeld, want wij waren druk bezig met de voorbereiding van de receptie voor de eerste Geloften van onze novicen Anum Saleem, Anita Nasir, Soha Shaukat en Roma Kanwal.

Op 22 juni 2021, vooravond van de professie had de eerste symbolische ceremonie plaats: het knippen van de haren. Dit is het symbool van de offergave van de vrouwelijke schoonheid. De novicen hadden een prachtig versierd kapsel, de “Paranda”. Dan ontvingen ze rode sluiers en werden ze naar de kapel gebracht, het paleis van hun Koning Jezus. Ze waren vergezeld door de vormingsgemeenschap, terwijl ze psalm 45 zongen.

Het provinciaal team en de zusters van de gemeenschap van Lahore onthaalden hen vreugdevol aan de deur van de kapel. Ze kwamen samen binnen voor het avondprogramma.

Eerste geloften van Zusters Anum, Anita, Soha en Roma (23 juni 2021)

Het was een gelukkige dag voor onze congregatie en vooral voor onze Provincie Pakistan, toen onze vier novicen zich toewijdden aan de Heer. Zijne Excellentie Bisschop Sebastian Francis Shaw ging voor in de Eucharistie en een 12-tal priesters concelebreerden. Talrijke zusters uit andere congregaties en Broeders van Liefde waren eveneens aanwezig voor de plechtigheid. De plechtigheid begon om 17u30. De ouders van de vier novicen begeleidden hun dochters naar het altaar om hen toe te wijden aan de Heer. Het was een ontroerend ogenblik. Het koor, onder leiding van Sr Maggie Yaqub zong mooie hymnen rond het thema “Kom, en volg Mij!”. De Bisschop gaf een mooie homilie, waarin hij ons inspireerde en bemoedigde om trouw te zijn en Christus te volgen en te getuigen van de waarden van het Evangelie.

Alle zusters van de congregatie hebben met vreugde de pas geprofeste zusters ontvangen, ze werden omhangen met bloemenkransen volgens de culturele gebruiken. Op het einde van de Mis sprak één van de pas geprofeste jongeren , Sr Anum een dankwoord uit in naam van ieder van hen. Ze nodigde alle aanwezigen uit voor de heerlijke maaltijd in de tuin van het klooster.

Na de viering gingen de nieuwe zusters van Liefde mee met hun familie om twee weken bij hen te zijn.

 

JPEG - 199.9 kb

Sr Soha, Sr Anum, Sr Roma et Sr Anita

Internationale Gemeenschap

Het lange wachten op de komst van de Afrikaanse leden voor de internationale gemeenschap is gedeeltelijk beantwoord door de aankomst van Sr Charitine Impuwhe van de Vice-provincie Rwanda op 15 juli. De gemeenschap van het Generalaat heeft haar warm onthaald. We hopen ook dat het vierde lid weldra zal toekomen zodat de gemeenschap volledig zal zijn.

 

Overstromingen

  • België is getroffen door een zondvloed in Wallonië, Limburg en elders, als gevolg van overvloedige regens deze laatste tijd. Er werden reeds een twintigtal doden geteld en nog evenveel vermisten. Enkele streken zijn meer getroffen dan andere, vooral de provincies Namen en Luxemburg. Een groot deel van Wallonië is er erg aan toe. We vertrouwen alle slachtoffers toe aan de Heer.
  • De situatie is niet slechts zo in België, maar eveneens in de buurlanden, vooral Duitsland, waar meer dan 100 slachtoffers zijn geteld. En veraf veroorzaken de moessonregens grote schade in India en Sri Lanka.

Coronacrisis

Het virus is niet gehaast om te vertrekken. Het aantal besmettingen stijgt hier in België evenals in andere landen waar ZLJM aanwezig zijn, zoals in Vietnam, Rwanda, Sri Lanka, India...Recent nieuws

10/07/2021

Eeuwige Geloften

Op 3 juli genoot de St.-Bernard provincie in Congo de vreugde dat drie junioren hun Eeuwige Geloften mochten uitspreken in de Congregatie: Zr Arlette Babakanga Baka, Zr Yvonne Kundii Bala en Zr Julienne Piki Asska. We voelden ons verenigd in gebed en dankbaarheid met de Provincie en wensten hun geluk om hun trouw en toewijding aan de Heer.

 

Nieuw Bestuursteam in Regio Mali

De installatie had plaats op 7 juli: Zr Rose Meta Kabambi als Regionale Overste, Zr Joséphine Mayanga en Zr Marie-Véronique Kapinga Bunkayebe als Raadsleden. Alle zusters van de regio en de novicen van het Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA) waren aanwezig. Zr Régine Ndaye, Zr Julienne Tumone, Zr Suzy Spaenhoven, Zr Birgit Goslain en de gemeenschap van het Generalaat waren virtueel met hen verbonden. De benoeming gebeurde ook online door Zr Lucy Jacob, Algemeen Overste. De gebedsviering was zeer symbolisch en beklemtoonde de Evangelische waarden in ons charisma.

 

Corona weer op bezoek in Vietnam

Nu de besmettingen weer gaan stijgen staat het land weer voor een lockdown. Onze zusters kunnen geen les meer geven noch volgen. Toch trachten ze creatief hun tijd door te brengen. Ze gaan thee plukken om solidair te zijn met de bevolking. Dit werk betekent ook een kleine inkomst voor de regio.

 

Even een onderbreking!

Het was een aangename pauze voor de communiteit van het Generalaat om enkele gasten te onthalen, iets wat corona ons voordien niet toeliet. Een priester, familie van Zr Valsam Jose, Fr. Reji MSFS, samen met een paar vrienden verbleef enkele uren bij ons op 8 juli. Ze kwamen uit Oostenrijk en Duitsland om enkele plaatsen in België te bezoeken, waaronder het generalaat. Het was voor ons een aangename onderbreking, al was het maar heel kort!Nieuws

Nieuws week van 1 oktober

Eeuwige Geloften in Lubumbashi


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: