EN FR
 

Recent nieuws

17/07/2021

Professie

  • De zusters junioren van de provincies Ranchi en Delhi zijn samen in Dalhousie (prov. Delhi) om aan hun derde-jaar te beginnen onder leiding van Zr. Moly Augustine Vayukatt, in voorbereiding op hun eeuwige geloften later dit jaar. Ze zijn met veertien: tien uit Ranchi en vier uit Delhi. We wensen hun samen een deugddoende en rijke ervaring.
  •  

  • Onze hartelijke felicitaties aan onze vier novicen van de Delhi-provincie, die vandaag hun eerste geloften hebben uitgesproken. We heten hen welkom in de wijngaard van de Heer en we bevelen hun toewijding aan de goddelijke voorzienigheid en aan Maria, onze Moeder. Het zijn: Tamanna Bhatti, Jobita Tirkey, Mary Grace Xaxa en Promilla Ekka.

 

Video van de eerste geloften :

 

Pakistan (ingezonden door Zr. Maria Shaukat)

Cérémonie d’accueil (cérémonie de la coupe de cheveux)

In juni bereikt de warmte z’n hoogtepunt, maar tijdens de derde week van de maand hebben wij het minder gevoeld, want wij waren druk bezig met de voorbereiding van de receptie voor de eerste Geloften van onze novicen Anum Saleem, Anita Nasir, Soha Shaukat en Roma Kanwal.

Op 22 juni 2021, vooravond van de professie had de eerste symbolische ceremonie plaats: het knippen van de haren. Dit is het symbool van de offergave van de vrouwelijke schoonheid. De novicen hadden een prachtig versierd kapsel, de “Paranda”. Dan ontvingen ze rode sluiers en werden ze naar de kapel gebracht, het paleis van hun Koning Jezus. Ze waren vergezeld door de vormingsgemeenschap, terwijl ze psalm 45 zongen.

Het provinciaal team en de zusters van de gemeenschap van Lahore onthaalden hen vreugdevol aan de deur van de kapel. Ze kwamen samen binnen voor het avondprogramma.

Eerste geloften van Zusters Anum, Anita, Soha en Roma (23 juni 2021)

Het was een gelukkige dag voor onze congregatie en vooral voor onze Provincie Pakistan, toen onze vier novicen zich toewijdden aan de Heer. Zijne Excellentie Bisschop Sebastian Francis Shaw ging voor in de Eucharistie en een 12-tal priesters concelebreerden. Talrijke zusters uit andere congregaties en Broeders van Liefde waren eveneens aanwezig voor de plechtigheid. De plechtigheid begon om 17u30. De ouders van de vier novicen begeleidden hun dochters naar het altaar om hen toe te wijden aan de Heer. Het was een ontroerend ogenblik. Het koor, onder leiding van Sr Maggie Yaqub zong mooie hymnen rond het thema “Kom, en volg Mij!”. De Bisschop gaf een mooie homilie, waarin hij ons inspireerde en bemoedigde om trouw te zijn en Christus te volgen en te getuigen van de waarden van het Evangelie.

Alle zusters van de congregatie hebben met vreugde de pas geprofeste zusters ontvangen, ze werden omhangen met bloemenkransen volgens de culturele gebruiken. Op het einde van de Mis sprak één van de pas geprofeste jongeren , Sr Anum een dankwoord uit in naam van ieder van hen. Ze nodigde alle aanwezigen uit voor de heerlijke maaltijd in de tuin van het klooster.

Na de viering gingen de nieuwe zusters van Liefde mee met hun familie om twee weken bij hen te zijn.

 

JPEG - 199.9 kb

Sr Soha, Sr Anum, Sr Roma et Sr Anita

Internationale Gemeenschap

Het lange wachten op de komst van de Afrikaanse leden voor de internationale gemeenschap is gedeeltelijk beantwoord door de aankomst van Sr Charitine Impuwhe van de Vice-provincie Rwanda op 15 juli. De gemeenschap van het Generalaat heeft haar warm onthaald. We hopen ook dat het vierde lid weldra zal toekomen zodat de gemeenschap volledig zal zijn.

 

Overstromingen

  • België is getroffen door een zondvloed in Wallonië, Limburg en elders, als gevolg van overvloedige regens deze laatste tijd. Er werden reeds een twintigtal doden geteld en nog evenveel vermisten. Enkele streken zijn meer getroffen dan andere, vooral de provincies Namen en Luxemburg. Een groot deel van Wallonië is er erg aan toe. We vertrouwen alle slachtoffers toe aan de Heer.
  • De situatie is niet slechts zo in België, maar eveneens in de buurlanden, vooral Duitsland, waar meer dan 100 slachtoffers zijn geteld. En veraf veroorzaken de moessonregens grote schade in India en Sri Lanka.

Coronacrisis

Het virus is niet gehaast om te vertrekken. Het aantal besmettingen stijgt hier in België evenals in andere landen waar ZLJM aanwezig zijn, zoals in Vietnam, Rwanda, Sri Lanka, India...Recent nieuws

10/07/2021

Eeuwige Geloften

Op 3 juli genoot de St.-Bernard provincie in Congo de vreugde dat drie junioren hun Eeuwige Geloften mochten uitspreken in de Congregatie: Zr Arlette Babakanga Baka, Zr Yvonne Kundii Bala en Zr Julienne Piki Asska. We voelden ons verenigd in gebed en dankbaarheid met de Provincie en wensten hun geluk om hun trouw en toewijding aan de Heer.

 

Nieuw Bestuursteam in Regio Mali

De installatie had plaats op 7 juli: Zr Rose Meta Kabambi als Regionale Overste, Zr Joséphine Mayanga en Zr Marie-Véronique Kapinga Bunkayebe als Raadsleden. Alle zusters van de regio en de novicen van het Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA) waren aanwezig. Zr Régine Ndaye, Zr Julienne Tumone, Zr Suzy Spaenhoven, Zr Birgit Goslain en de gemeenschap van het Generalaat waren virtueel met hen verbonden. De benoeming gebeurde ook online door Zr Lucy Jacob, Algemeen Overste. De gebedsviering was zeer symbolisch en beklemtoonde de Evangelische waarden in ons charisma.

 

Corona weer op bezoek in Vietnam

Nu de besmettingen weer gaan stijgen staat het land weer voor een lockdown. Onze zusters kunnen geen les meer geven noch volgen. Toch trachten ze creatief hun tijd door te brengen. Ze gaan thee plukken om solidair te zijn met de bevolking. Dit werk betekent ook een kleine inkomst voor de regio.

 

Even een onderbreking!

Het was een aangename pauze voor de communiteit van het Generalaat om enkele gasten te onthalen, iets wat corona ons voordien niet toeliet. Een priester, familie van Zr Valsam Jose, Fr. Reji MSFS, samen met een paar vrienden verbleef enkele uren bij ons op 8 juli. Ze kwamen uit Oostenrijk en Duitsland om enkele plaatsen in België te bezoeken, waaronder het generalaat. Het was voor ons een aangename onderbreking, al was het maar heel kort!Recent nieuws: even een terugblik

03/07/2021

  • Eerste geloften

Mali: Op 20 juni spraken de novicen Régine Ndaye en Julienne Tumone van het Internationaal Afrikaans Noviciaat hun Eerste Geloften uit. Na een korte vakantie in hun biologische familie in Congo keren ze terug naar Mali als leden van de Regio Mali.

 

Congo: Dan was het de beurt aan het Noviciaat “Mère Hostia”, Kimpese in de Provincie St.-Bernard. Op 24 juni legden vier novicen van de St.Bernard provincie en één novice van de St.-Vincent provincie hun Eerste Geloften af.

 

Rwanda: de Vice-provincie Rwanda is gezegend met twee nieuwe leden door de Geloften : Francine Mukanyandwi en Janviere Uwimani.

 

Ranchi : Vier novicen - Beronica Hembrom, Arti Soreng, Mary Suman Toppo en Anshu Lakra - van de provincie Ranchi legden op 3 juli hun eerste geloften af in Ashadeep, SCJM Novitiate, Hulhundu. De zusters van Fatima Convent en Sneh Sadan, Hulhundu waren aanwezig bij deze vreugdevolle gebeurtenis.

Video of the profession : 

 

Met vreugde en dankbaarheid heten wij allen welkom in onze ZLJM-familie. We wensen hun geluk voor hun edelmoedig antwoord aan de Heer. Mogen allen bloeien in de geest van het ZLJM-charisma!

  • Deze week vierden we ook het zilveren jubileum van Sr Joséphine Mavanga van Regio Mali. We danken God voor al wat Hij door haar tot stand bracht in de Congregatie en in de wereld. We feliciteren haar en wensen haar nog vele vruchtbare jaren in de toekomst.

 

  • We zeggen God dank voor het herstel van Sr Yvonne Lukusa; de zuster verantwoordelijke voor de vorming in de Vice-provincie Rwanda, na een geneeskundige ingreep van een ernstige hersen-aneurisme.
  • We voelen ons verbonden met de zusters in Pakistan die als één gemeenschap een on-line retraite volgen. We wensen hun een rijke ervaring met de Heer en met elkaar.
  • Generalaat – België

JPEG - 398.1 kb

Op 30 juni werd de 61e Dag van de Onafhankelijkheid van Congo herdacht. De gemeenschap van het generalaat organiseerden een mooie gebedsviering. Op Congolese wijze volgde een lekker maal, klaargemaakt door Sr Cécile en Sr Angélique. Een culturele avond bracht ons naar Congo met zijn natuurlijke schoonheid en ritmische dansen.

In Mali werd het benoemingsproces in gang gezet. De Algemene Raad is ondergedompeld in de onderscheidingsprocedure. We rekenen op jullie gebed tijdens dit belangrijk moment in de Regio.

België is momenteel in vakantiestemming. De covid-beperkingen zijn versoepeld en iedereen voelt zich opgetogen en bevrijd. Men geniet van zonneschijn, frisse lucht en zeewater aan de kust. Kerken zijn weer open en liturgische vieringen mogen weer bijgewoond worden, ook al blijven er nog enkele beperkingen.

De Europese voetbalmatchen werden hernomen. De “Rode Duivels” zijn door iedereen gekend en er wordt in de voetbalwereld rekening gehouden met de ploeg. Ze hopen natuurlijk op de eindoverwinning, al kan er nog wel een kink in de kabel komen. Wie weet???24 juni 2021

JPEG - 74.4 kB


Zalig Feest !

JPEG - 82.4 kb

Nu we dit jaar het Feest van Jezus’ Heilig Hart vieren,

willen we danken voor de talrijke genaden van het jaar 2020-21.

Tijdens dit jaar van de pandemie zijn we gegroeid op velerlei wijzen.

Zoals nooit voordien zijn we ons bewust geworden

hoezeer we elkaar nodig hebben

We verkenden nieuwe wegen om elkaar te ontmoeten,

we leerden grenzen overschrijden via de technologie,

onze onderlinge verbondenheid binnen de Congregatie werd versterkt;

we zijn ons meer bewust geworden dat

we een wereldwijde gemeenschap van ZLJM zijn…

en dat al die zegeningen hun bron hebben in Jezus’ Heilig Hart.

Met een gevoelen van immense dankbaarheid

wens ik jullie, mijn lieve zusters,

een Zalig Feest van het Heilig Hart !

 

Zr Lucy Jacob

Brussel, juni 2021


De viering van de Laudato Sí Week in Legazpi - mei 2021

ZLJM LEGAZPI, FILIPIJNEN

ANTWOORD OP DRINGENDE OPROEP VOOR ZORG VOOR ONS GEZAMENLIJK HUIS….

JPEG - 119.1 kb

 

Ondanks deze moeilijke tijden door de pandemie slaagden de zusters opnieuw om “de Zorg voor ons gemeenschappelijk Huis” ter harte te nemen door hun actieve deelname aan de viering van de ‘LAUDATO SÍ’–WEEK 2021.

Sedert de stad Legazpi Albay in volledige quarantaine heeft geplaatst, was het niet meer mogelijk om gezamenlijk iets op touw te zetten of een activiteit te organiseren op ruimere schaal, zelfs niet op het kerkplein of een ander groot terrein. Dan hebben de zusters maar de handen in elkaar geslagen met één van de weldoeners van de werken van de zusters van de ZLJM. We overlegden en opteerden voor het gezin van Michelle Malaga en familie, die beschikten over een ruime oppervlakte, waar het mogelijk was een tuin aan te leggen en te bewerken, om samen te zaaien en te planten en… ook samen te bidden; samen eten, samen lachen en van elkaars gezelschap genieten. Het werd een wonderlijke Gezinsdag. We wisten ons thuis in de natuur. Het werd een dag om niet meer te vergeten “God overlaadde ons met zijn gaven, zodat wijzelf in staat waren om te geven” naar het thema van de viering van 500 jaar christenheid op de Filippijnen.

De zusters brachten de dag door met de familie in Malilipot, Albay, van 9:10 in de morgen tot 6:00 ’s avonds op 22 mei 2021. De zusters legden het dagschema met de activiteiten uit samen met de bedoeling en de betekenis van het gebeuren. De gezinsleden vertelden op hun beurt dat ze voldoende plaats hadden voor een tuin, maar dat ze geen goede methode hadden om aan te leggen en geen goede ideeën of plannen voor een tuin met fruitbomen, die in de toekomst voldoende konden opbrengen…

De dag werd geopend met een gebedsmoment voor Moeder Aarde, vertaald in hun plaatselijk dialect ‘Bicol’. Daarna volgden enkele minuten uitleg over oriëntatie en opleiding i.v.m. het belang voor de groei van groenten en fruitbomen; ook de voornaamste opdracht aan de ouderen die het voorbeeld moesten geven aan de jongeren; hoe ze hun leven moeten richten naar God en de natuur. Om in het gezin een teamgeest te versterken werden de aanwezigen in drie groepen ingedeeld; één zuster werd aan elke groep toegewezen om met hen samen te werken.

Na het groepswerk kwam iedereen samen en maakte men de omgeving schoon . Men verzamelde de herbruikte houten schotten om rond de nieuwe planten te zetten en ze te beschermen. De schotten verhinderen dat de aarde weggespoeld wordt en als ze verrot zijn dienen ze nog als meststof. Men is ook overeengekomen om elk om beurt zorg te dragen voor de planten ; er werd heel wat geplant: lady fingers, bonen, aubergines, ook chili, munt en mango’s, citroenen en bloemen

Naast groenten en boomplanting was er ook gedeelde vreugde in het samen koken, snuisterijen en maaltijd voor iedereen en wat klaargemaakt was kon men ook delen met de buren, ingepakt in bananenbladeren. Het was ook een gelegenheid om ons charisma te delen met de anderen, speciaal met de jongeren. Vóór het afsluiten volgde nog een gezamenlijk slotgebed rond het thema “de gaven van de H.Geest en de vruchten van de Geest. Nog even wat tijd om tot afscheid ervaringen en gevoelens uit te drukken.

We dankten God voor de voorspraak van St.Jozef voor het goede weer, want het was wonderlijk dat de vorige dagen gezegend waren met heel veel regen!...

DIOS MABALOS PO! (MOGE GOD JULLIE ZEGENEN!)

Zr. Madelene Nueza

JPEG - 1.6 Mb PNG - 387.8 kb JPEG - 465.6 kb JPEG - 247.1 kb JPEG - 169.6 kbSituatie in India en Pakistan

Situatie in Pakistan Mei 2021

We wachten op de dag dat we de vreugdekreten mogen horen, wanneer we opnieuw aan een normaal leven kunnen beginnen, een leven vrij van angst en onrust; wanneer we aan elkaar kunnen zeggen: “wees niet bang, alles is weer goed! Verheug je en wees blij!” Maar nu zijn we nog niet zover. Moge het spoedig wel zo zijn. Dat is onze wens en ons gebed tot de barmhartige en genadige Heer.

Op dit moment is de situatie angstwekkend en ontmoedigend. De derde golf van het virus is meer besmettelijk en levensbedreigend. Uiterlijke tekens en symptomen zijn er weinig. Men vraagt zich af: wie is de drager?... Daarom geven de mensen minder aandacht en worden ze onvoorzichtig. Vorig jaar, toen het begon, werden de mensen ongerust en voorzichtig, zodat Pakistan minder werd getroffen dan andere landen . Jammer! Nu het virus gevaarlijker is dan voordien, zijn de mensen minder voorzichtig en reageren ze onverantwoord. Gelukkig reageert de regering anders, men wordt actiever en ook strenger. In dergelijke situatie is het goed dat de mensen worden gedwongen bepaalde maatregelen te volgen zoals:

- Sluiting van de winkels vanaf 18h, terwijl voordien sommige winkels open waren tot laat op de avond;

- Elke zaterdag en zondag blijven de markten gesloten

- Het verkeer is herleid tot 50% voor de gewone verplaatsingen

- Parken en pleinen zijn niet toegankelijk

- Vaccinatie is mogelijk voor wie boven de 40 is. Mensen moeten niet ver gaan voor een vaccin. We vernemen dat men de scholen zal omvormen tot vaccinatiecentra, zodat mensen niet lang moeten aanschuiven.

- Voor de moslims nadert het EID festival. Dan zal er lockdown zijn van 8 tot 16 mei.

- Ook het leger is ingeschakeld in het vaccinatieproces. Wie de maatregelen niet volgt moet een fikse boete betalen.

In al onze communiteiten wordt een bijzondere aanbidding gehouden. En sommige zusters volgen een persoonlijk gebedsprogramma. Moge de Heer onze nederige gebeden aanhoren en onze planeet bewaren en genezen van deze dodelijke kwaal!

Ingezonden door Zr. Victoria Rehmat

 

 

COVID-19 – India

Momenteel beleven we de zwaarste crisis van ons leven in India. De eerste fase van Covid-19 was al heel erg, maar deze tweede fase is gewoon niet te beschrijven; het sterftecijfer stijgt van uur tot uur. Overal hangt de doodssfeer in de lucht. Twee van onze zusters werden reeds onbarmhartig van ons weggerukt. Ons hart is nog niet genezen en we blijven nog rouwen. Elke dag ontvangen we nieuws uit onze gemeenschappen dat de ene of een andere zuster besmet is met deze akelige virus; dit is ook zo in andere congregaties, parochies en dorpen. Sommige dorpen zijn volledig besmet. We vernemen ook de overlijdens in onze eigen omgeving ; ouders en verwanten van onze studenten en het lerarenkorps, mensen die we gekend hebben bezwijken aan de ziekte. Elke dag worden we gewekt met de doodsberichten. Het is angstig wachten op nieuws van de familie, vanuit de dorpen… maar we vertrouwen hen toe aan de almachtige handen van God. Sommige zusters verblijven nog in het ziekenhuis waar ze verder verzorgd worden. Anderen blijven in quarantaine in hun gemeenschap, onder de hoede van de beschikbare dokters. Verschillende communiteiten zijn gevestigd in de dorpen, waar vele besmettingen zijn. Zusters geven telefonisch raad aan de mensen wat ze kunnen doen om zieken te helpen in hun omgeving. Het is pijnlijk dat velen geen toegang hebben tot medicatie en ondersteuning.

Onze zusters die werken in de gezondheidsdienst doen wat mogelijk is om dag en nacht hulp te bieden aan de slachtoffers, op gevaar af voor de eigen gezondheid. We zijn bezorgd voor hen en ondersteunen hen met ons gebed. We zijn fier over hun edelmoedige inzet en vertrouwen hen toe aan de Heer. Al is er in verschillende staten lockdown, toch wagen de oversten van de grotere communiteiten zich naar buiten om te zorgen voor het noodzakelijke . Ze helpen elkaar in de naburige gemeenschappen .

De uitbarsting van het dodelijk virus maakt ons kwetsbaar en moedeloos. Overal is er tekort aan beschikbare bedden, zuurstoftoevoer en dokters en verplegers. De situatie is hartverscheurend wanneer je ziet dat ziekenwagens in rijen staan aan te schuiven aan de ziekenhuizen en zieken op brancards worden aangebracht hopend en smekend om geholpen te worden. Met heeft gestopt met mensen te testen omwille van het ontbreken van het noodzakelijke materiaal; de testcentra aanvaarden geen stalen meer.

In deze uitputtende situatie blijft slechts Gods hulp over. We geloven dat Hij er is en ons zal helpen om deze ramp te boven te komen . Alles zal goed komen op z’n tijd en op de wijze die in Gods plan ligt. Al onze communiteiten dragen de zorg mee voor onze hele provincie, onze congregatie en de wereld.

In onze ononderbroken aanbidding vinden we de kracht en steun van Hem die zegde: “Wees niet bevreesd, heb vertrouwen! Ik ben bij u!”

Ingezonden door Zr. Tessy Edayal


 


De onrustbarende verspreiding van Covid-19 in India…

30/04/2021

(De Indische regering heeft een verbod uitgevaardigd tegen het verspreiden van nieuws over de situatie van de pandemie in het land, behalve door de autoriteiten. Zo kunnen onze zusters niet om het even wat schrijven. Het volgende is een uittreksel van een brief die juist vóór het verbod gestuurd werd door Sr Mary Joseph, Provinciaal Overste van Ranchi.)

“Terwijl ik me juist neerzet om een paar woorden te schrijven over de tweede golf van Covid-19 en de negatieve gevolgen voor het leven van de mensen in India, word ik voortdurend gestoord door het geluid van de sirenes van de ziekenwagens op de weg die de zieken wegbrengen uit of naar het hospitaal, om ergens te worden opgenomen voor verzorging.

De situatie wordt erger en erger. Het aantal besmettingen neemt steeds toe en de ziekenhuizen worden overspoeld, bedden zijn niet meer beschikbaar en geneesmiddelen vindt men niet meer bij de medische reserves; zuurstof ontbreekt… Verantwoordelijken doen wat ze kunnen maar krijgen de zorg niet meer onder controle. In vergelijking met de eerste golf is de tweede golf nog dodelijker en het sterftecijfer is enorm. Als we luisteren naar de berichten of de beelden zien op de televisie roepen we de Heer om hulp voor de wereld.

Het heengaan van onze twee zusters in twee dagen tijd, slachtoffers van Covid, heeft ons geschokt. Te midden van het leed, het verdriet, de onzekerheid en de angst, realiseren we ons, dat niets ter wereld ons kan redden… alleen God! God heeft een bedoeling.

Op dit ogenblik vertrouwen we op de woorden van de psalmist: De Heer is nabij voor gebroken harten, Hij redt hen uit de nood.(Ps. 34, 18) We vinden troost in (Openb. 21,4) Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.

We danken al onze ZLJM in de wereld, die met ons verbonden zijn in deze pijnlijke situatie van het leven in onze provincies. We zijn ons dankbaar bewust van jullie meeleven: jullie zorg die jullie uitdrukken in jullie berichten, boodschappen en woorden van troost. Moge God jullie zegenen en behoeden.”Corona in India

Brussel, 26 april 2021

Beste zusters,

Meerderen onder jullie hebben naar nieuws gevraagd i.v.m. de situatie in India. We krijgen de verzekering dat jullie bidden voor het land en bijzonder voor onze zusters in de provincies Ranchi en Delhi. Alleszins ben ik jullie dankbaar voor het meeleven.

Ik heb geen inzicht in de statistieken van de pandemische situatie in het land. De media is er vol van zodat jullie goed geïnformeerd kunnen zijn.

Als we voortgaan op het nieuws dat ons bereikt uit beide provincies weten we dat onze zusters een heel moeilijke periode doormaken, wat te begrijpen is. Het plotse heengaan van Sr Crescentia Xalxo en Sr Lidwin-Mary Rodrigues, zo vlug na elkaar, was een harde slag voor iedereen. In beide provincies wordt dit verlies uitzonderlijk pijnlijk aangevoeld. Al werden meerdere zusters in de communiteiten positief getest; de symptomen zijn veeleer mild en de zusters zijn stilaan aan de beterhand.

Onze zusters in Mercy Hospital in Jamshedpur beleven de dagelijkse realiteit van de toenemende gevallen van Covid-19. Men is niet in staat de nodige zorgen te bieden aan hen die naar het hospitaal komen voor behandeling.

De verslechterende situatie in het land is zowel beangstigend als alarmerend voor iedereen: snelle toename van besmettingen; opname in het hospitaal; overlijdens; onvoldoende middelen voor verzorging; uitgeputte verplegers/ verzorgsters; een regering die meer bezorgd is voor de eigen agenda… Het is rampzalig!

Ik hoef niet te zeggen hoezeer dit alles ons treft. Alleen de Heer weet waarom dit alles gebeurt. We vertrouwen ons vooral toe aan Hem en aan elkaar in deze crisis en bidden om sterkte en moed om hoopvol te blijven.

Met genegen groeten,

Zuster Lucy Jacob

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieuws

Recent nieuws

Recent nieuws


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: