EN FR
 

Nieuwe provinciale raad : Nederlandstalige Provincie

De Nederlandstalige provincie heeft een nieuwe provinciale raad. Van links naar rechts zie je: zuster Anne-Marie Castelein, zuster Birgit Goslain (provinciale overste), zuster Lieve De Beul en zuster Veroniek Ottenburgs. De nieuwe ploeg werd op 3 juni 2018 geïnstalleerd in ons moederhuis in Gent.

 de Nederlandstalige Provincie (NTP), België/Nederland


Nieuwe provinciale ploeg : Sri Lanka

In Sri Lanka vatte een nieuwe provinciale ploeg op 2 juni zijn leiderschapstaak aan. De nieuwe provinciaal overste is zuster Ajitha Fernando (midden); de raadzusters zijn (v.l.n.r.) zuster Yogarani Rajaratnam, zuster Malkanti Fernando, zuster Patsey Pitchai en zuster Lanka Fernando.

 de Provincie Sri Lanka


een nieuw regionaal team: Rwanda

De regio van Rwanda start weer met een nieuw regionaal team. De voorbereidende raadpleging van de zusters begon in de eerste week van januari onder leiding van Zr Scholastique Meta en Zr Lucy Jacob. Na een tijd van gebed, van bezinning en van onderscheiding werd Zr Denise Buanga Futi opnieuw benoemd tot regionale overste.
Ze wordt bijgestaan door drie raadzusters: Zr Thérèse Mukandoli, Zr Marie Mukambayire en Zr Mary Paul Vadassery.
Op 12 januari werd het nieuwe team aangesteld.


nieuwe team : Mali

De regio van Mali start weer met een nieuw regionaal team. De voorbereidende raadpleging van de zusters begon in de eerste week van januari onder leiding van Zr Anne-Marie Berckmans en Zr Isabelle Ilunga. Na een tijd van gebed, van bezinning en van onderscheiding werd Zr Suzy Spaenhove opnieuw benoemd tot regionale overste.
Ze wordt bijgestaan door twee raadzusters: Zr Marie-Madeleine Kabwiz en Zr Marguerite Tubale Matando.
Op 11 januari werd het nieuwe team aangesteld.


Nieuwe provinciaal overste, Pakistan

De provincie Pakistan is klaar gekomen met de installatie van een nieuw provinciaal team. De eerste week van september nam de opiniepeiling een aanvang onder leiding van Zr Scholastique Meta en Zr Anne-Marie Berckmans. Na een tijd van gebed, bezinning en onderscheiding werd Zr Sophia Patras benoemd als nieuwe provinciaal overste.

Zr Sophia wordt bijgestaan door vier raadzusters: Zr Maria Teresa Ujaggar, Zr Martin de Porres, Zr Magdalen Yacub en Zr Sabina Barkat.

Op 27 september, feestdag van onze patroonheilige St. Vincent de Paul, werd het nieuwe team geïnstalleerd.


Pakistan

Uittreksel uit een brief van zr. Arsene

Hiermee wil ik jullie nog eens van harte danken voor jullie volgehouden gebed en bezorgdheid om de gevolgen van deze overstromingen, de ergste ooit, die van het land en in het bijzonder het bisdom Multan in zuidelijk Punjab, een puinhoop maken. Tegelijkertijd breng ik verslag uit van ons bezoek aan een van de zwaarst getroffen gebieden in bisdom Multan. Het verschil tussen wat je zelf ziet en wat je erover hoort, is soms enorm.

Op 28 augustus vertrokken we met acht ZvL van drie gemeenschappen, Lahore, Gujranwala en Yohannabad, naar het bisdom Multan. We kwamen er rond middernacht aan en na enkele uren rust gingen we samen met de bisschop van Multan en pater Mani naar drie volledig weggespoelde dorpen, waar we de getroffen bevolking opzochten. We vatten de terugreis aan om 17u30 en bereikten Lahore om 2u45 ‘s ochtends. (Foto’s volgen nog.)

Overstromingen, stortbeken en stortregens hebben alles op hun pad meegesleurd en het leven gekost aan duizenden mensen. Een nog grotere ramp ligt op de loer, want velen zullen de dood vinden door honger, ziekte, ondervoeding, besmet water, gebrek aan basisvoorzieningen. Allen waren we geschokt door de vertwijfeling waarmee mensen vechten om te overleven, de stormloop om voedsel en medische hulp en de vele andere afschuwelijke scènes van menselijke ellende.

In de drie dorpen hebben we aan 166 families levensmiddelen uitgedeeld. Het is hartverscheurend die massale ellende van een heel volk te ervaren. Op dit moment probeert iedereen de slachtoffers humanitaire hulp, troost en leniging te brengen, maar er wordt gevreesd voor de nasleep. Ook is het pijnlijk vast te stellen dat er mensen zijn die egoïstisch hun eigen zakken vullen in plaats van te helpen. Er wordt op grote schaal geplunderd en onder het mom van hulpverlening worden kinderen, meisjes vooral, ontvoerd.

Onze vrachtwagen met hulpgoederen was met een team van Caritas en een politie-escorte voor en achter gelukkig goed beschermd tegen plundering; toch waren we op een gegeven moment omringd door honderden plunderaars gereed voor de aanval.

We hebben boerderijen en dorpen gezien die helemaal onder water stonden. Het vee is verdronken. We zijn geschokt en helemaal ondersteboven van de afmetingen die deze overstromingsramp heeft aangenomen. Voor ons volk ziet de toekomst er zeer somber uit. En er schijnt maar geen eind te komen aan de regens en aan het wassen van het water in de rivieren.

Als ZvL zijn we God dankbaar dat geen enkel familielid van onze zusters onder de overstromingen te lijden had. Ondertussen doen we ons uiterste best om de getroffen gebieden te hulp te komen.

Vandaag gaat een andere groep hogere oversten naar een andere plaats toe. Telkens weer ontdekken we nieuwe noden en dan kopen we de geschikte hulpgoederen.

Dit was dus wat vers nieuws over onze hulpverlening.


Provinciale kapittels de Engels-Ierse Provincie

Provinciale kapittels: Alle provinciale en regionale kapittels ter voorbereiding van het algemeen kapittel zijn nu achter de rug met uitzondering van dat van de Engels-Ierse Provincie dat van 13 tot 17 september plaatsheeft. Laten we ook over hen nog de Geest van God afsmeken.


Triest-jaar

Triest-jaar: Van heel wat evenementen die het 250e geboortejaar van onze stichter, kanunnik Pieter-Jozef Triest, opluisteren, zijn de krijtlijnen getekend.

Elke provincie van de Zusters van Liefde neemt initiatieven die van het jaar 2010 voor de congregatie een heel speciaal jaar maken. Er staan heel wat evenementen op stapel die de geest en de werken van onze stichter tot leven brengen en wijzen op hun zinvolheid voor onze tijd.

In België sloeg de gemeente Lovendegem voor de viering van dit belangrijke moment de handen in elkaar met COMEET (Cultureel Overleg Meetjesland). In Lovendegem werd een standbeeld opgericht ter ere van P.J. Triest. Het feestprogramma met de onthulling van het kunstwerk op 22 augustus wordt door de gemeente georganiseerd met medewerking van COMEET en de drie congregaties die kanunnik Triest stichtte: de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, de Zusters Kindsheid Jesu en de Broeders van Liefde. Een eucharistieviering, een academische zitting en een tentoonstelling i.v.m. kanunnik Triest zijn de andere hoogtepunten van het feestprogramma.

Op 26 september komen de drie door Vader Triest gestichte congregaties, de Broeders van Liefde, de Zusters Kindsheid Jesu en de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, samen in Brussel voor een gemeenschappelijke viering.


Overstromingen in Pakistan

Overstromingen in Pakistan

Deze week zal het een maand geleden zijn dat de overstromingen begonnen die in Pakistan al 1,2 miljoen huizen vernietigd of beschadigd en 17,2 miljoen mensen getroffen hebben. Zolang het overstromingswater verder naar het zuiden afzakt, moeten dagelijks nog tienduizenden mensen hun huis ontvluchten.
‘Onze noodhulp kan de overstromingen niet bijhouden’, zegt VN-woordvoerder Maurizio Giuliano. ‘We werken harder en harder maar de eindmeet schuift verder voor ons uit.’
Volgens de VN in Pakistan is de door de overstromingsramp veroorzaakte humanitaire situatie kritiek. In de stad Sukkur alleen al zijn naar schatting 4 miljoen mensen dakloos.
Wij zijn erg solidair met de lijdende bevolking en vastberaden om al het mogelijke te doen om hen te helpen.


Nieuws

Nieuwe provinciale raad : Nederlandstalige Provincie

Nieuwe provinciale ploeg : Sri Lanka