EN FR
 

Viering 125 jaar aanwezigheid in Mikalayi

De dag voordien was er een debat-conferentie gegeven door Broeder François-Xavier, Broeder van St.-Jozef van Mikalayi, gevolgd door een ontspanningsmoment: een voetbalmatch van de leerkrachten van onze scholen tegen de Zusters van Liefde J.M.. De score was in het voordeel van de leerkrachten 1 – 0.

Een jubileum vieren is ongetwijfeld een genade en een dankzegging! We worden ook uitgenodigd om de wonderdaden te bezingen die God tot stand brengt door de apostolische inzet van wie Hem dienen in de missie van Mikalayi doorheen de jaren.
Dank U Heer, voor zoveel weldaden waarvan wij mogen genieten.

JPEG - 244.4 kB

Een terugblik in het verleden: vijf Zusters van Liefde, missionarissen, o.l.v. pater Scheutist, E.P. De Deken, één van de stichters van deze missie, verlaten de Lage Congo in september 1893, richting Luluaburg St.-Jozef in Hoog Kasaï . Vertrokken op 2 september 1893 van uit Nemlao, een dorp in de buurt van Muanda, in de Bas-Congo, arriveert de karavaan in de missie van Mikalayi op 20 januari 1894 na een lange en moeizame tocht van 4 maanden.

Zoveel moed – en vooral, welk een geloof in de Voorzienigheid om zoals aartsvader Abraham naar het onbekende te gaan, alleen vertrouwend op God!...
Bij hun aankomst vonden de zusters op de missie reeds een 100-tal meisjes om op te voeden en te onderwijzen, naast vele zieken die wachtten op verzorging. Sedert hun aankomst blijft dat nog steeds de voornaamste activiteit van de zusters.

In de loop van de jaren kwamen er steeds opdrachten bij: vanaf 1895 lazaret voor ongeneeslijke zieken en bejaarden; men ging op zoek naar christelijke gezinnen om wezen op te nemen (1896); oprichting van een dispensarium; in 1923 werd een handwerkschool gebouwd, enz…
De voornaamste zorg bleef de opvoeding van de meisjes en de bevordering van de vrouw. Onder leiding van Sr Donat Olivier werd in Mikalayi de eerste normaalschool voor meisjes begonnen, het begin van het huidige Tusadile lyceum.
De ZLJM werden zo de promotoren van het onderwijs voor meisjes in de Kasaï. De naam van onze normaalschool bereikte de hele streek van de Kasaï.
De leerlingen internen waren goed omkaderd door de zusters, ze werden zelfs uitgenodigd om deel te nemen aan het gebed van de communiteit.

Van de kant van de geneeskunde hield men zich niet alleen bezig met verzorging van zieken in het dispensarium en in het hospitaal, maar ook was men bekommerd om de opleiding van het medisch personeel.
Sedert 1953 heeft de verpleegstersschool (nu het I.T.M.) gefunctioneerd. Vandaag na 125 jaar blijft Mikalayi nog steeds die actieve bijenkorf met zijn belangrijke medische vorming: dispensarium – materniteit – psychiatrisch hospitaal – gezondheidscentrum.

Op vlak van welzijnswerk vervullen de zusters nog alle werken eigen aan het charisma van de stichting: onthaal en zorg voor weduwen; georganiseerd weeshuis; onderwijs …

JPEG - 104.3 kB De geschiedenis van Mikalayi verdient een uitgebreid boek met de herinnering aan zovele mensen: priesters – broeders – zusters – catechisten – parochianen enz… die heel hun leven en energie hebben gewijd aan het werk van de evangelisatie van de regio, allen met de genade van Gods Geest.

De dag van de jubelviering was de Aartsbisschop weerhouden, hij stuurde de Pastoor Deken van de parochie St-Joseph/Mikalayi om voor te gaan in de Eucharistie. In zijn homilie loofde hij God voor alles wat gerealiseerd was door onze zusters-pioniers; hij sprak met veel lof over het werk van de ZLJM tot op vandaag in Mikalayi. Dank zij hen is het religieuze leven blijven bloeien in de Kasaï.

Na de Communie heeft de provinciale Overste hulde gebracht aan de geschiedenis van 125 jaar aanwezigheid van de Zusters van Liefde in Mikalayi, als wieg van de evangelisatie en van het religieuze leven in de Kasaï.

JPEG - 144.8 kB Nadien sprak Sr Angélique Dikete, Algemene raadzuster en afgevaardigde van de Algemeen Overste, dankwoorden aan God voor zovele weldaden. Zij dankte de zusters voor hun missionaire inzet en alle aanwezigen voor hun meeleven en hun steun. Dan volgde de feestelijke maaltijd in onderlinge vriendschap. Iedereen was gelukkig!

Bij de genodigden waren ook de Provinciale Overste van de Sr.-Vincent-provincie en een aanzienlijke vertegenwoordiging van onze zusters uit Mbuyi-Mayi.

Dank aan de Heer voor al zijn genaden.
Wij vertrouwen ons toe aan de Goddelijke Voorzienigheid.

Zr Angèle Benabiabo


1 juni 2019 – Groot feest in het “Moederklooster” in Gent

Onze Congregatie vierde het jubileum van 50 Zusters van Liefde: 3 na 75 jaar professie – 4 na 70 jaar professie – 23 na 60 jaar professie – 20 na 50 jaar professie, onder hen was ook Sr Lucy bij de jubilarissen.

JPEG - 4.9 MB

Niet alle jubilarissen waren aanwezig in Gent, maar ook onze overzeese jubilarissen uit Afrika en Azië waren er met hart en ziel verbonden met de Europese provincies. Zo was het een uitbundig dank en jubelfeest dat zijn uitdrukking vond in de plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr Van Looy, Bisschop van Gent, en opgeluisterd door de heerlijke klanken van het meerstemmig zangkoor. En trouw aan de traditie ging het feest verder met de gezellige ontmoeting en de smakelijke gerechten, voorbereid door onze vriendelijke en onbetaalbare medewerkers.
De jaren worden opgeteld, maar ook het enthousiasme en de dankbaarheid voor alles wat de Heer tot stand bracht hier en overal ter wereld.

Foto’s van het jubileum


NIEUWE INTREDE IN HET IAN (INTER AZIATISCH NOVICIAAT) – 2019

De vooravond van de nieuwe start van het IAN werd ingezet met een dag van gebed met een zinvol en uitnodigend thema “Je bent geen toeval”.

Het was een bijzondere gelegenheid om tijd te nemen en na te denken samen met de Heer rond de waarde van ons eigen leven en het geschenk van onze roeping. Onze geboorte is geen vergissing, niet mijn ouders hebben mij gewild, het was God die mij heeft gewild. Mijn geboorte heeft Hem helemaal niet verbaasd. In feite verwachtte Hij mij.

Lang vóór ik werd ontvangen door mijn moeder, was ik door God ontvangen. Hij dacht eerst aan mij. Hij had de dagen van mijn leven al op voorhand gepland. Hij bepaalde het moment van mijn leven en van mijn dood. De H. Schrift zegt: “U zag mij vóór ik werd geboren en plande elke dag van mijn leven, lang vóór ik begon te ademen. Al mijn dagen stonden in uw boek geschreven!” God doet nooit iets per vergissing, Hij maakt ook nooit fouten. Hij heeft een reden voor al wat Hij schept.

JPEG - 77.3 kB

Deze gebedsdag was een uitgelezen kans om in bewondering te staan voor het geschenk van onze roeping en voor het wonder van ons bestaan. We voelden Gods goedheid voor ieder van ons. De bezinning inspireerde ons en verdiepte ons verlangen om onszelf aan Hem te wijden. Het maakte ons gelukkig en gaf ons betekenis en vreugde aan ons leven. Overal heerste stilte in onze omgeving. We waren in gebed verbonden bij de Heer, onder leiding van Zuster Fatima, onze novicen-meesteres.

Het thema was sprekend om het noviciaat te beginnen. Zr Fatima bracht het voor ons op een haalbare manier, met woorden uit de Schrift. Dankbaarheid vervulde ons hart om alles want alles wat gebeurt in ons leven is altijd volgens Gods plan en beantwoordt aan zijn doel. “Jahweh riep mij reeds in de moederschoot! Hij noemde mijn naam nog vóór ik was geboren” (Jes. 49, 1)

De woorden van de psalmist en de uitleg door Zr Fatima verdiepten de overtuiging van onze roeping tot ZLJM. We werden gesterkt in de overtuiging God toe te laten om ons verder te laten vormen naar zijn beeld en om open te staan zodat Hij zichzelf in ons kan uitstorten.

Onze kapel was mooi versierd met bloemen rond de woorden “ Ik heb je geroepen bij je naam, jij bent de mijne! ” De liturgie was zo bemoedigend, geleid door Zr Fatima en Zr Jamila. Tijdens de gebedsviering ontvingen we het uniform; zo kwamen we binnen in onze nieuwe uitrusting. Ieder ontving de Bijbel, de Constituties en het Kruisje. Dan boden we onszelf aan met een symbool en een persoonlijk gebed.

Na het gebedsmoment werden we begeleid naar de eetzaal, in gezelschap van onze twee geprofeste zusters en de twee oudste novicen. We werden gefeliciteerd en ontvingen de beste wensen voor een gelukkige en stralende toekomst. Om te eindigen genoten we van een heerlijke maaltijd en een gezellige recreatie. Het was een onvergetelijke dag hier in ons leven in IAN.

Onze groep telt zeven jonge mensen uit verschillende landen:
2 uit Rwanda
2 uit Vietnam
2 uit Delhi, India
1 uit Pakistan

Janviere, Trâm, Thành, Roma, Esther, Tamanna en Jobitha begonnen het noviciaat op 5 mei 2019.

Dank aan allen en moge God jullie zegenen
(Zeven eerste-jaar-novicen)

JPEG - 51.9 kB

Van links naar rechts: Jobitha, Thành, Roma, Tamanna, Zr. Fatima, Janviere, Trâm, Esther


Provincie Ranchi – Eerste Geloften - 18 mei 2019

De Provincie beleefde een vreugdevol gebeuren: Eerste Geloften van acht novicen van het 2e jaar: Nilima Kerketta, Renu Gloria Baa, Cicilia Chutia Purty, Abha Tirkey, Neelanchal Reshma Beck, Manjula Toppo, Binita Kujur en Julia Mundu.

De viering in de Sacred Heart school Hulhundu werd geopend met de plechtige Eucharistie om 9h00. De voorganger was Mgr Telesphore Bilung, hulpbisschop van het Aartsbisdom Ranchi. In concelebratie werd hij bijgestaan door negen priesters. Hij gaf een mooie inspirerende homilie, waarin hij aansloot bij het thema en de lezingen van de dag.

JPEG - 892.5 kB

Het uitspreken door de novicen klonk helder en overtuigd in aanwezigheid van Sr Mary Joseph, Provinciaal Overste en de talrijke medezusters. Het was een ontroerende en biddende plechtigheid, waardig en vreugdevol, onderstreept door het zangkoor o.l.v. Zrs Sushma Ekka, Joséphine Xaxa en de andere zusters, novicen en postulanten. De aanwezigheid van ouders en familieleden, vrienden en ZLJM van andere communiteiten, vele priesters en religieuzen uit andere congregaties, droeg bij tot de vreugdevolle sfeer, vooral voor de nieuw geprofesten. Na de Misviering werden de nieuwe bruiden van Christus uitbundig gefeliciteerd door alle aanwezigen. Dan volgde het vriendenmaal, waaraan allen deelnamen. Het was een bijzondere dag, niet alleen voor de pas geprofesten, maar ook voor de hele Congregatie en voor de ganse Kerk.

JPEG - 221.4 kB

Van links naar rechts - eerste rij: Zr. Reshma Beck, Zr. Nilima Kerketta, Zr. Binita Kujur, Zr. Manjula Toppo
Van links naar rechts - tweede rij: Zr. Abha Tirkey, Zr. Julia Mundu, Zr. Cicilia Chutia Purty, Zr. Renu Gloria Baa


Jubelviering in de Zuidprovincie

Om meerdere redenen biedt de Beau-Vallon in St.-Servais een ideaal kader om te feesten. Daarom worden de jubilea van de zusters er ieder jaar gevierd. Ook dit jaar was dit het geval op 11 mei voor Zr Thérèse de la Trinité, Zr Maria-Felix en Zr Benitia.

JPEG - 124.6 kB Dank zij twee leden van de pastorale ploeg – Daniël aan het orgel en Martine aan de lezenaar – had de Eucharistieviering plaats als in het voorportaal van de hemel. Zelfs zij die meestal minder geïnteresseerd zijn om te luisteren naar de homilie, konden niet weerstaan aan de welsprekendheid van Pater Jean Radermakers s.j. en plukten er iets pittigs uit.Ik denk terug aan het mooie beeld: ieder van ons groeide gedurende negen maanden in de schoot van onze moeder, om op het ogenblik van onze geboorte te verschijnen als de synthese van de eeuwenlange geboorte van de mensheid…

Dit was het geschikte vertrekpunt om terecht te komen op het intercontinantale van onze congregatie tijdens de “aarati” met de aanbidding, gebracht door onze Aziatische zusters. De farandole, ingezet door onze Afrikaanse zusters, bracht ons na de Mis naar het aperitief.

JPEG - 110.2 kB

Na de maaltijd die de chef-kok alle eer aandeed, volgde een ontspanningsprogramma. Ik kan je verzekeren dat niemand in slaap viel. Al wie werd opgeroepen aanvaardde – niet zonder een gezonde kriebel - een actieve bijdrage voor een reis over “de provincies”. En het geheel werd muzikaal begeleid door accordeonspel van een vader met zijn zoon.

Kim-Chi gaf het startschot met een Vietnamees lied dat iedereen bekoorde. Dan Volgden de zes provincies:

Zr Deepthika legde uit hoe men gasten onthaald in Sri Lanka: men presenteert een kleine portie gebakken rijst in kokosmelk met gedroogde vruchten. Ze voegde de daad bij het woord en serveert ons allemaal een heerlijk proevertje vóór we de Beau-Vallon verlaten, om duimen en vingers af te likken.

Zr Roshni laat ons genieten van een dubbele ritus van de Ranchi-provincie: het vóórakkoord van het toekomstig huwelijk in aanwezigheid van de familie. Achtereenvolgens wisselen de toekomstige bruid en bruidegom met elkaar een volle kan water, beeld van het leven. Heel ons gezelschap stelde de getuigen voor. Dan volgt de voetwassing om de gastheer te onthalen. Voor even moest een handwassing hiervoor doorgaan.

Zr Shama nam ons op haar energieke manier mee naar Pakistan, beter gezegd naar de Indo-Pakistaanse grens, op het ogenblik van de traditionele uitwisseling van de vlag. Het was alsof we er zelf bij waren.

Zr Angélique en Zr Cécile, in de Congolese lendendoeken van rafia dansten en zongen een lofzang op Afrikaanse tonen : een ritme dat uitnodigde tot de dans van op de stoelen.

Zr Birgit zegde met overtuiging dat de Nederlandstalige Provincie één van de beste banketbakkers onder haar leden telt. Als bewijs haalt ze een grote doos met de heerlijkste koekjes boven. Niemand wijst ze af…

Ten slotte neemt Zr Muriël het woord namens de Zuidprovincie. Ze vertelt in een smakelijk Brussels dialect enkele waar gebeurde anekdotes. Et Klett, Mariett

Nog was het niet gedaan. Plots veerde Zr Germaine recht en zet de hele groep aan tot zingen als afsluiting van het feest. Zr Thérèse Renoirte heeft het laatste woord om uit te drukken wat iedereen wil zeggen: zoveel DANK aan iedereen! En tot volgend Jaar!

Zr Anne-Marie Berckmans

EERSTE GELOFTEN IN VIETNAM

EEN DAG VAN VREUGDE EN LIEFDE

ZLJM, hou je van Mij?... Weid mijn schapen!” (Joh. 21,15-17)

Ieder jaar delen wij in verbondenheid met de ganse Kerk in de grote vreugde van Pasen. Maar dit jaar kwam daar een tweede reden tot vreugde bij: de eerste geloften van onze vier novicen. 27 april 2019 werd een dag om niet te vergeten voor hen die professie deden, maar ook voor alle zusters van de Regio Our Lady of Lavang van Vietnam.

Het thema van het Algemeen Kapittel 2017 werd opnieuw gekozen als thema van de Professie. Zo gaf men een antwoord op die ontroerende en tevens uitdagende vraag van Jezus door hun toewijding aan Hem: “ZLJM, hou je van Mij?” Op die dag was het inderdaad hun belofte door het uitspreken van de drie evangelische raden.

JPEG - 241.6 kB

Wie kan de gevoelens van die vier novicen beschrijven? Na jaren van vorming en onderscheiding tonen vier jonge en enthousiaste vrouwen zich bereid om “Ja” te zeggen op de vraag van de Heer in aanwezigheid van hun familieleden en van de hele congregatie. Ondanks het feit dat ze wat nerveus en ontroerd waren, klonk het uitspreken van hun liefde en toewijding helder en klaar. Op die dag klonk het woord van de kleine Samuel herhaaldelijk bij de aanwezigen in de kerk: “Heer, U hebt mij geroepen. Hier ben ik!” Zuster Roshni Barla, Algemeen Raadszuster, ontving de vier novicen in de familie van de ZLJM, door de overhandiging van de keten met het kruis van de ZLJM. De herinnering aan het gebeuren dat de levende God zijn uitverkoren volk in het Oude Testament riep, werd opnieuw opgewekt. Wij geloven dat vanaf dit ogenblik de heilsboodschap is blijven doorstromen.

Ja, op die dag werd een nieuwe bladzijde van de geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria omgeslagen, bijzonder in de Regio van O.-L.-Vrouw van Lavang in Vietnam. De ZLJM-familie is gezegend met vier nieuwe leden. Deze jonge vrouwen kozen vrijwillig om de Heer te volgen, een leven gekenmerkt door eenvoud en zelfvergetelheid, ondanks menselijke zwakheid. Dit is toch een getuigenis voor de wereld, dat er iets groter bestaat dan materiële rijkdom, macht en succes. Maakt dit niet de echte paasvreugde werkelijk?

De ritus van de religieuze professie had plaats in een plechtige, maar gemoedelijke gebedssfeer. Na de vraag naar hun vrijwillige instemming door Bisschop Dominic NGUYEN Van Manh, Hulpbisschop van het bisdom Dalat, legden de vier novicen zich neer vóór het altaar, terwijl het koor Psalm 50 aanhief. Dit was het mooiste en meest ontroerend moment van de plechtigheid: de vier novicen stonden recht als gewijde liefdes-getuigen voor de Congregatie. Alle aanwezigen waren geraakt door eenzelfde ervaring. Allen deelden in dezelfde vreugde en zelfgave in het religieuze leven.

JPEG - 127.3 kBHierna sprak elke zuster om beurt haar toewijding uit aan de Heer en ontving het kruisje met de tekst “God is Liefde”. Vanaf nu willen deze zusters een levend getuigenis zijn van deze woorden. De gemeenschap was overgelukkig deze vier nieuw geprofeste zusters in hun midden te hebben. Ze werden gefeliciteerd na het zingen van Maria’s lofzang, het Magnificat! Geluk straalde van de gezichten en was aanstekelijk voor allen.

In zijn homilie legde de Bisschop de nadruk op het geschenk van de roeping, te beginnen met Mozes en Petrus en onze roeping. Hij riep elke zuster op om geworteld te blijven in God met een diepe liefde, want de liefde in ons komt van God. Wij ontvangen Gods kracht om onze zending te volbrengen. Elke zending begint met het antwoord op Jezus’ vraag “Hou je van Mij?

Om 11u45 eindigde de viering in een warme, emotionele atmosfeer, gevolgd door een heerlijk feestmaal met zang en dans. Samen genoten we en vierden we de mooie gave van de roeping. Alles was goed, we dankten God voor de talrijke zegeningen en we dankten allen die hadden bijgedragen om er het beste van te maken.

Doorheen de religieuze professie van onze vier zusters was de VREUGDE van het Evangelie verkondigd aan al wie ervoor open stond. Zoals Paus Franciscus zegde in één van zijn Apostolische Brieven: “Evangelische vreugde wordt pas duidelijk in de dienst aan de medemens: je zal leven vinden door leven te geven, hoop door het geven van hoop, liefde door het geven van liefde”.

(Van links naar rechts: Zr. Teresa Sâm, Zr. Anna Tin, Zr. Maria Hiền, Zr. Maria Hương)

Zr. Anna Thắng


Foto’s van de professie


Mali : Nieuw regionaal bestuur

Het nieuwe regionale bestuur bestaat uit zuster Marguerite Tubale Matandu (links op de foto) als regionale overste en zusters Rose Meta Kabambi (midden) en Symphorose Kadd’a Tshiend (rechts) als raad-zusters. Op 24 februari 2019 werd de nieuwe ploeg in San geïnstalleerd.

JPEG - 481.1 kB


Nieuwe provinciale equipe in Ranchi - Indië

In Ranchi vatte een nieuwe provinciale equipe op 23 februari 2019 zijn leiderschapstaak aan. De nieuwe provinciaal overste is zuster Mary Joseph Valiyankal (midden).

JPEG - 150.9 kB
Van links naar rechts : Zr Albina Mundu, Zr Lidwin Mary Rodrigues, Zr Mary Joseph Valiyankal (provinciaal overste), Zr Elsy Joseph Vadake Vettuvazhiyil, Zr Susanna Barla.


Viering van het Jubileum van het Generalaat

15/12/2018

Dit jaar vierde het Generalaat van de ZLJM hun Gouden Jubileum in Brussel. De viering vond plaats op 15 december 2018 in het generalaat. De Bisschop van Gent, Luc Van Looy, was voorganger bij de jubilerende eucharistieviering. Onder de genodigden waren er zusters uit de Europese provincies die lid waren van de communiteit van het generalaat en dit voor de erschillende diensten. Vooral de aanwezigheid van zuster Ludo Vercammen, onze voormalige algemene overste, was een hoogtepunt van de dag.
In het onthaal van de gasten heeft zr. Lucy Jacob, onze algemene overste, verklaard:

«Vandaag vieren we de aanwezigheid van ons ‘gemeenschappelijke huis’, zoals zuster Christiane Dupuis van de Zuidprovincie het tijdens onze laatste bijeenkomst hier (op 6 oktober) noemde, in het hart van Europa. Als de muren van dit huis konden spreken zouden ze een lang, gevarieerd en veelkleurig verhaal te vertellen hebben: van de opeenvolgende ploegen van algemeen bestuur, het langskomen van zusters uit alle hoeken van de wereld en van allerlei typen bezoekers, de ontelbare vergaderingen die hier gehouden werden, de wel of niet genomen beslissingen, het gekozen beleid, de gegeven richtlijnen, tot en met de culturele uitwisseling, de pret en de vele lachsalvo’s.

Maar bovenal is dit huis de voorbije vijftig jaar de thuis geweest van onze opeenvolgende bestuursploegen, van die ZLJM’s die belast werden met de taak het leven en de zending van de congregatie te leiden, te sturen en te verlevendigen en zo de erfenis van onze stichters Pieter-Jozef Triest en Moeder Placide in ere te houden en door te geven. Volgens mij is de kern van wat wij vandaag vieren de geest die ons verbindt en één maakt.»

PNG - 2 MB

Foto’s van de jubileumviering


Provincie Saint Vincent de Paul : nieuwe provinciale equipe

De Congolese Provincie Saint Vincent de Paul heeft een nieuwe provinciale equipe, die op 1 augustus 2018 werd geïnstalleerd in de Kapel van de communiteit Notre Dame d’ Espérence in Lubumbashi.

JPEG - 277.9 kB

Van links naar rechts: Zr Jeannette Kaseka, Zr Jacqueline Mushikwa, Zr Marie-Céline Bulungu (Provinciale Overste), Zr Léontia Kabedi en Zr Marie-Jeanne Kyuma.


Nieuwe viceprovinciaal bestuur in Rwanda

Het nieuwe viceprovinciaal bestuur bestaat uit zuster Mary Paul Vadassery (midden op de foto) als viceprovinciale en zusters Colette Uwamahoro (l.) en Athanasie Mukangoga (r.) als raad-zusters. Op 10 november 2018 werd de nieuwe ploeg tijdens een zinvolle gebedsdienst op het viceprovincialaat Notre-Dame de Kibeho in Nyamata geïnstalleerd.

 de Viceprovincie Onze Lieve Vrouw van Kibeho, Rwanda


Nieuwe provinciale raad : Nederlandstalige Provincie

De Nederlandstalige provincie heeft een nieuwe provinciale raad. Van links naar rechts zie je: zuster Anne-Marie Castelein, zuster Birgit Goslain (provinciale overste), zuster Lieve De Beul en zuster Veroniek Ottenburgs. De nieuwe ploeg werd op 3 juni 2018 geïnstalleerd in ons moederhuis in Gent.

 de Nederlandstalige Provincie (NTP), België/Nederland


Nieuwe provinciale ploeg : Sri Lanka

In Sri Lanka vatte een nieuwe provinciale ploeg op 2 juni zijn leiderschapstaak aan. De nieuwe provinciaal overste is zuster Ajitha Fernando (midden); de raadzusters zijn (v.l.n.r.) zuster Yogarani Rajaratnam, zuster Malkanti Fernando, zuster Patsey Pitchai en zuster Lanka Fernando.

 de Provincie Sri Lanka


Nieuws

Inkleding en Eerste Geloften - Mali

Viering 125 jaar aanwezigheid in Mikalayi


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: