EN FR
 

Echo’s uit het generalaat - 24/02/2020

- Nieuws uit Vietnam : Zuster Suman Anima, regionaal overste van de regio Vietnam, informeert ons over de toestand in het land. De bevolking leeft er immers in angst voor het coronavirus. De scholen zijn dicht, de kerken bijna leeg tijdens de eucharistievieringen. Onze zusters gaan niet werken, maar zitten thuis te lezen, wat in de tuin te werken, te naaien …
We vertrouwen deze pandemie, die het nieuwe coronavirus geworden is, aan de Heer toe, evenals alle mensen die erdoor getroffen worden.

- De gemeenschap van het generalaat had het plezier op 15 februari 2020 de mama van Zuster Kim-Chi Duong te verwelkomen, uit Frankrijk gekomen voor een bezoek aan haar dochter en een weekendje met de gemeenschap. Ze maakte ook een uitstapje naar de Grote Markt van Brussel. Maandag 17 februari is ze na een voor iedereen gezellig weekend terug naar huis gekeerd. We willen haar bedanken voor haar korte verblijf onder ons als lieve, zachte en aandachtige moeder en wensen haar een veilige thuisreis.

Zusters Sushila en Noreen

- Zuster Deepthika Silva van de algemene raad werd door de algemeen overste afgevaardigd naar de Filippijnen voor een bezoek van 20 tot 26 februari aan de novicen van het inter-Aziatisch noviciaat. We wensen haar een goed apostolaat bij die jongeren die de toekomst zijn van onze congregatie.

- Twee leden van de toekomstige internationale gemeenschap aangekomen op het generalaat
Zuster Noreen Fazal uit Pakistan was de eerste, op 21 februari, gevolgd door Zuster Sushila Toppo van de Provincie Ranchi op 23 februari. Ze werden hartelijk ontvangen door de gemeenschap van het generalaat, die zich erop verheugt wat tijd met hen door te brengen tot de andere leden van de nieuwe gemeenschap aankomen. Wij danken de Heer dat de droom van een internationale gemeenschap in België werkelijkheid geworden is. Wij heten hen welkom en wensen hen succes met hun nieuwe zending.


Echo - 10 februari 2020

- Op 1 februari heeft de gemeenschap van het generalaat een afscheidsfeestje gegeven voor zr. Shama Nasreen Chan. We hebben haar in een mooie gebedsdienst en een misviering bedankt voor haar belangeloze inzet. Op 6 februari is ze naar Pakistan teruggekeerd. We bidden en wensen haar het beste voor haar toekomstige zending in de provincie Pakistan.

Zr. Shama steekt een kaars aan met dankzegging

- De pastoor van Sint-Gillis, Michel Christiaens, had alle priesters, paters en zusters die in de parochie wonen uitgenodigd voor een samenkomst op 5 februari. Dat waren: :

 • Servantes de Notre Dame de Fatima
 • karmelietessen
 • zusters van Moeder Teresa
 • zusters van liefde van Jezus en Maria
 • Filles de Marie
 • Sœurs scalabriniennes
 • de gemeenschap ‘Verbe de Vie’
 • priesters en zusters van de Heilige Voorzienigheid
 • lekeninstituut Saint Jean Baptiste
 • spiritijnen
 • missionarissen xaverianen van Yarumal
 • scheutisten
 • en een godgewijde.

We waren met 45 die op de uitnodiging ingegaan zijn: zusters, priesters en leken die in de parochie werken, sommigen als missionaris. We hadden een misviering en een feestmaaltijd. Het was, met mensen die uit zoveel verschillende landen komen, een erg interculturele bijeenkomst en iedereen was blij de anderen te ontmoeten en te leren kennen.

Viering van de Werelddag voor het gewijde leven in de parochie van Sint-Gillis

- Zr. Lilly Pallipurathu uit de provincie Ranchi is in Rome voor een cursus voor vormingsverantwoordelijken georganiseerd door de UISG. De cursus begon op 3 februari en zal tot juni 2020 duren. We wensen haar een vruchtbaar verblijf in Rome.

- In Kimpese legde de Congolese novice Sophie Vianney Kaj op 2 februari 2020 haar eerste geloften af. Gefeliciteerd, Sophie, en beste wensen voor je toekomst als religieuze!

Zr. Sophie-Vianney Kaj

Terugkeer naar het noviciaatshuis

Zuster Fatima, zuster Sushma en de novicen zijn woensdag 22 januari uit Manila teruggekeerd naar Cavite, waar een dikke laag vulkanische as hun huis en hun tuin bedekte.

Ze zijn direct aan de slag gegaan om het huis schoon te maken en hebben werkers gevraagd om de as van het dak te halen. Na een hele dag werken hadden de vier mannen de as niet weggeruimd maar aan één kant van het dak verzameld. Daardoor raakten zondagavond tijdens een hevige regenbui de dakgoten verstopt en is het modderige goedje van as en water in het huis terecht gekomen. Nu zaten het washok en de toiletten en slaapkamers van de novicen onder de modder. Het dak van het washok was losgekomen.

Er is veel schade aangericht en die moet onmiddellijk worden verholpen. Zuster Fatima probeert de aannemer van het huis te pakken te krijgen om het dak te laten repareren en de muren te herschilderen.

Blijf a.u.b. bidden voor onze zusters en novicen.


Nieuws van het inter-Aziatisch noviciaat

Op de Filipijnen is de vulkaan Taal begonnen met lava te spuwen. Hij veroorzaakt aardbevingen en de as- en rookwolken hebben zich ondertussen over het eiland Luzon en verderop verspreid.
Zondag was de eerste as beginnen vallen en 8000 mensen werden geëvacueerd uit de omgeving van de vulkaan, die op een eiland in een meer ten zuiden van de hoofdstad Manila ligt.
Vulkanologen verwachten dat de vulkaan binnenkort zal uitbarsten.
Het Filipijns Vulkanologisch Instituut waarschuwt dat bij een uitbarsting 450.000 mensen in gevaar zullen zijn.
Aangezien ons inter-Aziatisch noviciaat op maar 15 km van de Taalvulkaan gelegen is, zijn onze zusters en novicen vandaag, woensdag 15 januari 2020, naar Manilla vertrokken. Daar zullen ze bij de Congregation of the Immaculate Conception of Casters (CIC) blijven logeren tot het weer veiliger is.
Mogen we jullie gebed vragen voor onze zusters en voor allen die nu door deze vulkaanactiviteit worden getroffen.

Tuin van het noviciaat onder de vulkaanas:

PNG - 187.6 kB


Eeuwige Geloften 2019

Ranchi Provincie

Hartelijke gelukwensen aan onze zusters Prabha Horo, Sarojini Minj, Roshni Kerketta, Asunta Kujur, Shila Indwar, Martina Soren van de Ranchi Provincie en Rubita Narzary, Alice Chauhan, Susari Herenj van de Delhi Provincie, die hun Eeuwige Geloften aflegden op 14 december 2019 in het Nirmala College in aanwezigheid van Sr Mary Joseph, Provinciaal Overste van Ranchi en Sr Teresa Attumpuram, Provinciaal Overste van Delhi. Het was een vreugdevolle dag voor ons allemaal die getuigen waren van de toewijding van de zusters aan God en aan de Congregatie voor het leven.

JPEG - 8.9 MBOm 9u30 werd de viering ingeleid met de mooie dans door onze leerlingen internen en de negen jonge zusters die langzaam en plechtig volgden in processie met een lamp die ze op het altaar plaatsten. Sr. Albina Mundu, vormingsverantwoordelijke voor de Derdejaars richtte het woord tot de aanwezigen. De Aartsbisschop van Ranchi, Mgr Felix Toppo, s.j. ging voor in de Eucharistie samen met vele priesters. Hij gaf een inspirerende homilie, waarin hij de aandacht trok op de zin van de religieuze roeping en de totale toewijding aan God. Hij riep elke zuster op om Jezus als centrum van haar leven te nemen.

Sr Sushma Ekka, samen met enkele zusters en de leerlingen internen zongen prachtig, de zang gaf een extra betekenis aan de plechtigheid.
Vele familieleden en vrienden waren aanwezig bij dit belangrijk gebeuren. Zrs Teresa Thuan, Maria Loan en Maria Hanh, de drie Vietnamese zusters die met hen het derde jaar volgden in Ranchi, waren ook aanwezig om te delen in hun vreugde. Na de H. Communie sprak Sr Roshni Kerketta , één van de jong geprofesten, een dankwoord.

JPEG - 5.2 MB

Alle aanwezigen waardeerden de gastvrijheid van Sr Lidwin en de gemeenschap, ze genoten van de heerlijke lunch die was klaargemaakt. Het was echt een deugddoende verrassing tussen de vorige vieringen: gouden jubilea en de provinciale samenkomsten. Allen hadden zich honderdpercent ingezet voor deze onvergetelijke dag, een teken van verbondenheid en onvermoeibare dienstbaarheid.

De jong geprofesten trekken nu, vervuld van Gods Geest, uit naar hun nieuwe missie. We danken de Heer voor het geschenk van deze negen zusters aan de Kerk en aan onze Congregatie. We wensen en bidden dat ze ten volle mogen leven in vreugdevolle trouw aan de Heer en aan hun roeping.

 

MEI – JULI 2019: van VREUGDE tot VREUGDE in NDERA in de VICE-PROVINCIE RWANDA

28 mei – de langverwachte aankomst van Zr Erna

JPEG - 2.5 MB In de namiddag van 28 mei 2019 werd onze maandenlang verwachte Zr Erna De Wulf onthaald in de vlieghaven van Kigali. Ze zou komen helpen bij de voltooiing van het “schoolcomplex Mère Placide” begonnen in januari 2017 door Zr Mary-Paul Vadassery, directrice, in samenwerking met Zr Charitine Impuhwe, studiemeesteres en Zr Thérèse Mukandoli, die hen vervoegde vanaf het tweede trimester als secretaris-boekhouder. Vermits Zr Mary-Paul benoemd werd als Vice-Provinciale was het voor haar niet meer mogelijk de taak van de schooldirectie verder waar te nemen. Voor die reden deed zij beroep op Zr Erna om haar te komen vervangen. Zr Erna bleef eerst twee weken in het vice-provincialaat in Nyamata om te vernemen wat er van haar verwacht werd en om de nodige stappen te zetten voor het bekomen van de visa en de identiteitskaart van Rwanda. Tussendoor was het nog een gaan en een komen naar Butare; zeker bij de naaister voor het aangepaste uniform.

JPEG - 2.1 MBOp de avond van 16 juni arriveerde zij, uitgedost zoals het hoorde, in Ndera, waar ze enthousiast werd onthaald door de gemeenschap. Overal ontdekte ze bekende gezichten en was het ook bemoedigend kennis te maken met de jonge zusters en de aspiranten.

Vrijdag 21 juli wachtte een warm onthaal in de school door leerkrachten en leerlingen in sportuniform zoals elke vrijdag. Zr Mary-Paul stelde Zr Erna voor als de nieuwe directrice van de school samen met Zr Marie-Claire Uwamahoro als nieuwe studiemeesteres. Het onthaal werd nog eens hernomen op maandag 24 juli, nu met de leerlingen in hun dagelijkse uniformen.

23 juni - Vijf aspiranten worden naar Butare gezonden om het postulaat te beginnen

JPEG - 86.3 kB
Het was voor hen een vreugde, maar ook voor ons.

27 juni – onthaal van de jonge zusters die terugkeerden uit Mali

JPEG - 188.6 kB
Drie postulanten hebben, na hun vorming in Rwanda, nu het noviciaat in Mali afgesloten met het uitspreken van hun eerste geloften op 23 juni. Vervuld van vreugde en vertrouwen, keerden ze – feestelijk gekleed – terug op 27 juni. Zr Enatha ging onmiddellijk naar haar zieke ouders met kanker.
Zr Beatrice en Zr Pascaline bleven in Nyamata in het provincialaat, in afwachting van een andere viering: twee eeuwige geloften en één zilveren jubileum.

28 juni - het grote feest van het Heilig Hart

JPEG - 3 MB
De ganse communiteit had zich klaar gemaakt voor de aanbidding van het H. Sacrament vanaf 7u00 ’s morgens tot 18u00 ’s avonds om samen af te sluiten met gezamenlijke aanbidding van 18u00 tot 19u00. Nadien was er een feestmaal en een vrolijke recreatie bekroonde dit belangrijke feest van onze Congregatie. God zij geloofd!

5 juli – Grote vreugde in Ndera: Eeuwige Geloften van onze zusters in Ndera: Zr Marie-Claire Uwamahoro en Zr Gaudiose Icyimpaye – en ook nog een zilveren kloosterjubileum van Zr Marie Mukayambire van Bujumbura

JPEG - 885.4 kBDe hele gemeenschap van Ndera had zich aan ’t werk gezet om dit feest voor te bereiden. Twee dagen vóór het feest kwamen de eerste zusters toe die van ver moesten komen, onder hen Zr Marie Mukayambire , die in Bujumbura – Burumba woont. Het was een heuglijk weerzien ook met de zusters die uit Nyamata en Butare kwamen.

Die dag hadden we ’s morgens een mooie zinvolle liturgie en om 10u30 begon de Eucharistie, voorgegaan door onze bisschop in concelebratie met 27 priesters. Vele familieleden, religieuzen en talrijke parochianen kwamen dit drievoudig gebeuren meevieren. De Mis duurde bijna 4 uren, daarna gingen alle genodigden naar de school “Mère Placide” waar alles klaar stond voor het feest. De nieuwe postulanten traden op met een traditionele dans. Tijdens de maaltijd werden korte toespraken gehouden en om te besluiten gaf de bisschop ons de zegen. Om 17u00 gingen we uit elkaar, ons hart vervuld met dankbare vreugde.

JPEG - 876.6 kB

6 juli – Eerste communie in de school

JPEG - 5.2 MBEn ja, na het feest van de grote mensen op 5 juli, was het nu de beurt aan de kleinen. Negen kinderen waren goed voorbereid door onze zusters Thérèse en Charitine voor hun eerste communie. Ze waren al vroeg present met hun families. De Mis van 10u00 werd voorgegaan door de pastoor van de parochie op de speelplaats. Sedert meerdere weken had Zr Charitine leerlingen van het 4e en het 5e leerjaar het zangkoor voorbereid voor de feestelijke viering. Ze deden het graag voor hun jongere schoolkameraadjes. Voor één gezin was het een dubbel feest, want tijdens de viering werd het kleine broertje gedoopt. Na een eenvoudig etentje ging het feest verder in eigen familie.

20 juli – Installatie van de nieuwe overste in Ndera

Na het vertrek van de overste Zr Mary-Paul die nu vice-provinciale benoemd was, bleef er een lange wachttijd die nu werd afgesloten met de aankondiging van de nieuwe overste: Zr Thérèse Mukandoli. Het was opnieuw goed nieuws!

JPEG - 1.1 MBOp zaterdag 20 juli kwam Zr Mary-Paul, en in een mooie avondliturgie, voorbereid door Zr Colette, werd Zr Thérèse Mukandoli geïnstalleerd als lokale overste voor een periode van drie jaar. De vreugde kreeg een vervolg tijdens de maaltijd en de recreatie nadien. Juist vóór de maaltijd deelde Zr Mary-Paul nog een goed nieuws mee: de benoeming van twee raadzusters: Zr Erna De Wulf en Zr Colette Uwamahoro!

Dit was het relaas van wat we deze laatste maanden hebben beleefd. De Heer gaat met ons mee…

Zr Erna De Wulf

VIERING IN KIMPESE EN LUBUMBASHI

TIJDELIJKE GELOFTEN VAN 9 NOVICEN IN KIMPESE

Na het canoniek jaar werden de novicen van het 2e jaar verdeeld over de verschillende communiteiten voor een stage van 3 maanden om er de ervaring van het charisma van de Congregatie te leren kennen via onze caritatieve werken en diensten.
Zoals voorzien kwamen de novicen op 6 december 2018 terug naar het vormingshuis om de resterende cursussen van het programma af te maken.

In juni namen ze gedurende 10 dagen deel aan de charisma-retraite, geleid door hun vormingsverantwoordelijke Sr Adolphine Lukadi.

JPEG - 234.8 kB

Van links naar rechts :
Eerste rij: Zr. Rosette Milolo, Zr. Christine Lukadi, Zr. Emérence Bikuba, Zr. Adolphine Lukadi (vormingsverantwoordelijke), Zr. Bertine Nyamabu, Zr. Marie Claire Tshituka, Zr. Blandine Malungisa
Tweede rij : Zr. Marie Tshituka, Zr. Rosalie Dibele, Zr. Huguette Lakuwa

Op 19 juni ging Sr Angèle Benabiabo, provinciaal overste, naar het noviciaat voor het gesprek met elke novice van het 2e jaar. Op 23 juni togen vele zusters naar Kimpese. Op 24 juni vernieuwden 13 junioren hun religieuze geloften tijdens de morgenwijding na de lofzang vóór de provinciaal overste, Sr Angèle.

De Mis begon om 9h30 en werd voorgegaan door E.H. Vicaris Giraud Mpindi Mwanza van het bisdom Matadi, een 20-tal priesters concelebreerden. Het parochiekoor van de jongeren, waaronder 2 junioren van de ZLJM , verzorgden de zang.
Eerst was er de ceremonie van de inkleding van 6 postulanten. Dan volgden de eerste geloften van de 9 novicen van het 2e jaar na de acclamatie van het evangelie van de dag.

Op het ritme van de liederen begaven ze zich naar de aangeduide plaatsen vooraan en na de homilie legden ze de geloften af. Na de Mis werd een gelegenheidsmaal aangeboden aan de genodigden. Alles verliep in een aangename joviale sfeer.

’s Avonds werd het souper opgediend na de aanbidding en de vespers op het Joseph Triest – plein (grote communiteit) voor de ZLJM, de families van de jonge zusters en voor de genodigden die de volgende dag moesten reizen.

VIERING ZILVEREN JUBILEUM EEUWIGE EN TIJDELIJKE GELOFTEN IN LUBUMBASHI

Aankomst van de novicen

Hier enkele beelden over onze tocht:
Op 17 juni 2019 om 5u00 verlieten we Kimpese richting Kinshasa en arriveerden er om 10h00. De zusters van de gemeenschap N.D. de Grâce / Gombe heetten ons hartelijk welkom en tegen 15h00 stonden we aan het agentschap om onze bagage te wegen. Dan ging het terug naar de communiteit om het feestje verder te zetten in aanwezigheid van Soeur Angèle Bénabiabo, onze provinciaal overste.

De volgende morgen zorgden de zusters voor een feestelijke morgenwijding. Daarna gingen we op bezoek bij de Broeders van Liefde en dan weer bij de Provinciaal Overste die ons feliciteerde en ons bemoedigde met wijze raadgevingen.

Rond 10h00 waren we op de internationale vlieghaven van Ndjili, want de vlucht voor Lubumbashi vertrok om 15h00. We kwamen toe in Luano om 19h10, waar de zusters Victorine NTENGU en Gisèle KANAILA ons opwachtten, blij ons weer te zien na zovele jaren.

Dan ging het naar het provincialaat, waar het weer een aangename welkom was. Begeleid door zang en dans traden we de kapel binnen waar Zr Marie-Céline Bulungu, de Provinciale het lof- en dankgebed inzette. In de living dronken we weer een fris glaasje vooraleer we rond 21h30 naar N. Dame d’ Espérence werden gebracht waar we weer een warme welkom genoten. Het laatste onthaal was in het Junioraat / Cana waar we zouden logeren. Daar zorgden de Zusters Béatrice Gaudoin en Marie-Claire voor.

Ons verblijf duurde een week en vier dagen met voorbereiding en bezinning in afwachting van de grote dag van de professie. Twee dagen vooraf bleven we in afzondering met gebed, Eucharistie en boetesacrament.

Jubelviering en afleggen van de geloften

Op 29 juni 2019, dag van de professie, zorgden wijzelf voor de morgenwijding. Na het ontbijt maakten wij ons klaar voor de Eucharistieviering in de parochiekerk van N.D. de la Paix, Gécamines.

Enkele ogenblikken na 10h00 begon de Mis in aanwezigheid van de parochianen en de familieleden van de uitverkorenen. Het zangkoor AMANI zette de intredezang in. Alle aanwezigen zongen enthousiast mee terwijl Mgr Gédéon KAFUKU, Vicaris en hoofdcelebrant, samen met 12 priesters, acolieten, de jonge zusters en andere ZLJM, in stoet optrokken naar het altaar van de Heer.

De zuster begeleidster opende de ondervraging; de aanwezigen volgden met aandacht de commentaren die aangepast waren aan de liturgie.
Dan kwam het moment dat de Provinciaal Overste elke novice naar voor riep en bij naam noemde. Deze antwoordde “hier ben ik”
De jonge zusters kwamen al zingend naar het altaar en daar voor het altaar verklaarde ieder dat zij voor altijd gehecht zal blijven aan God en aan zijn Zoon Jezus-Christus.

JPEG - 311.8 kB
Van links naar rechts : Zr. Cornelie KALUNGA, Zr. Solange-Clarisse MUEJA, Zr. Nelly KASHIKA, Zr. Suzanne KAD en Zr. Marie-Jeanne APENDEKI

In zijn homilie beklemtoonde de Vicaris de betekenis van de evangelische raden, vooral de gelofte van gehoorzaamheid.

Na de ceremonie van de eerste geloften volgde die van de eeuwige geloften. Na een woordje met de Vicaris gingen de 2 toekomstige eeuwig geprofeste zusters naar hun ouders om hun zegen te vragen. Dan kwamen ze terug naar het altaar waar de ceremonie werd verder gezet door de priester en door de provinciaal overste. Natuurlijk werden de nieuwe ZLJM ook begroet en verwelkomd door de zusters, de Familie van Triest.

Pas na de hele ceremonie werd het gewone ritme van de Mis hernomen. Een zuster van de provincie sprak nog een dankwoord uit aan God en aan alle aanwezigen en de hele viering werd om 14h00 beëindigd. Dan ging men voor de rest van het feest naar de zaal P.J. Triest in het lyceum Tshondo.


Inkleding en Eerste Geloften - Mali

In juni van dit jaar 2019 hadden twee gebeurtenissen plaats in het Inter-Afrikaans noviciaat: vijf jongeren, waaronder twee uit Rwanda en drie uit de Democratische Republiek Congo (RDC) begonnen hun noviciaat en zeven jongeren, waaronder drie uit Rwanda en vier uit RDC legden hun eerste geloften af.

INKLEDING

Wij, novicen van het eerste jaar, mogen jullie met grote vreugde vertellen hoe onze inkleding gebeurde in het Inter-Afrikaanse noviciaat in Mali.

We begonnen met een achtdaagse retraite van 4 tot 13 juni 2019. De retraite werd geleid door Pater Grégoire Keita met het thema “roeping”. Even in het kort: “Het is God die roept wie Hij wil en wanneer Hij wil. Hij heeft ons geroepen en nodigt ons uit om ons met vreugde te begeven op zijn weg. Onze roeping is een liefdesavontuur, dat betekent: God beminnen en zijn liefde verkondigen overal waar de armen een beroep op ons doen, en ook zelf bemind worden.”

JPEG - 837.4 kB
Van links naar rechts : Julienne Tumone, Cécile Karamuka, Régine Ndaya, Francine Mukanyandwi, Marie Inès Mujinga

De 7e dag van de retraite hadden we een gebedswake van 20h00 tot 21h00, geleid door de novicen van het 2e jaar. De morgen van de 8e dag baden we de lauden om 6h30.
Na het gebed gingen we zingend en dansend naar de refter. Na het ontbijt maakten we ons klaar voor de speciale ontmoeting met de Heer.

De ceremonie begon om 10h00 in de kapel van het noviciaat. Pr. Emmanuel Dembele, Vicaris en pastoor van onze parochie in San, ging voor en werd bijgestaan door 6 andere priesters die mee concelebreerden. Alle religieuze communiteiten van San waren uitgenodigd voor de viering. In zijn homilie trok de priester de aandacht op onze nieuwe kledij: “Zoals we andere kleren hebben aangetrokken moeten we ook ons hart en onze gewoontes vernieuwen om een nieuw leven te beginnen. We moeten ons laten vormen.

Om 12h00 eindigde de Mis en volgde de maaltijd. Dan kwam het moment om te zingen en te dansen op Malinese wijze. We voelden ons gelukkig onze vorming te mogen aanvatten.
Om 15h00 even rusten en om 17h00 mochten we het resterende voedsel van de maaltijd naar de gevangenis brengen, zodat ook die mensen iets van onze vreugde mochten genieten.

Na het bidden van de vespers en het souper, ging het feestje nog verder tot 22h00. Als besluit konden we alle medezusters danken voor de steun van hun gebed en begeleiding.

Mali, 13 juni, 2019
De nieuwe novicen

EERSTE GELOFTEN

Op 23 juni 2019, Sacramentsdag, legden wij onze eerste geloften af. We waren met zeven: Pascaline Mukandambaje, Espérence Musua, Thérèse Ngalula, Béatrice Byukusenge, Monique Muisangie, Enatha Dusenge, Léocadie Twangizila.

De plechtigheid begon om 9h00 op het voorplein van de kathedraal O.-L.-Vrouw van Lourdes in San, voorafgegaan door de processie van alle zusters van de regio Mali. De Eucharistie werd voorgegaan door Pr. Donat Dakouo, afgevaardigde van de bisschop, Mgr Gabriel Diarra, die weerhouden was, zes priesters concelebreerden.

JPEG - 6.5 MB
Van links naar rechts : Zr. Béatrice Byukusenge, Zr. Leocadie Twangizila, Zr. Espérance Muzwa, Zr. Pascaline Mukandayambaje, Zr. Monique Muisangie, Zr. Enatha Dusenge, Zr. Thérèse Ngalula

IIn zijn homilie onderstreepte de voorganger: “de viering van het H.Sacrament zal voor jullie een onvergetelijke dag blijven.” Hij nodigde ons uit om “Eucharistie” te zijn, dat wil zeggen dat door onze gave aan God wij voortaan ons moeten bekleden met nederigheid en eenvoud naar Christus’ voorbeeld. Na de homilie begon de ceremonie van de geloften met de dialoog tussen Sr Cécile Ndaya, vertegenwoordigster van de algemeen overste en de nieuwe kandidaten voor de professie, waarna het uitspreken volgde van de geloften, het overhandigen van de kruisjes en van de Constituties van de Congregatie.

Het was een ontroerende plechtigheid. Op het moment van de zending werd de zang van onze aanvaarding ingezet en ieder ontving haar zendingsopdracht. Twee van ons, Sr Thérèse Ngalula en Sr Léocadie Twangizila ontvingen hun toebehoren aan de regio Mali: een vreugde voor alle aanwezigen.

Wij voelden enerzijds een zekere vrees en anderzijds een grote vreugde. Tout est gräce. Alles is genade want het voornaamste is dat we voor Jezus leven, m.a.w. dat we onze zending beleven met liefde en vreugde.

Alle parochianen waren uitgenodigd voor het vriendenmaal. Er werd gezongen en gedanst en ieder toonde zijn talent. Het was heerlijk! We hebben God gedankt om de wonderen die Hij bewerkte in ons leven en we blijven rekenen op zijn genade!

Mali, 23 juni 2019
de nieuw geprofesten

Viering 125 jaar aanwezigheid in Mikalayi

De dag voordien was er een debat-conferentie gegeven door Broeder François-Xavier, Broeder van St.-Jozef van Mikalayi, gevolgd door een ontspanningsmoment: een voetbalmatch van de leerkrachten van onze scholen tegen de Zusters van Liefde J.M.. De score was in het voordeel van de leerkrachten 1 – 0.

Een jubileum vieren is ongetwijfeld een genade en een dankzegging! We worden ook uitgenodigd om de wonderdaden te bezingen die God tot stand brengt door de apostolische inzet van wie Hem dienen in de missie van Mikalayi doorheen de jaren.
Dank U Heer, voor zoveel weldaden waarvan wij mogen genieten.

JPEG - 244.4 kB

Een terugblik in het verleden: vijf Zusters van Liefde, missionarissen, o.l.v. pater Scheutist, E.P. De Deken, één van de stichters van deze missie, verlaten de Lage Congo in september 1893, richting Luluaburg St.-Jozef in Hoog Kasaï . Vertrokken op 2 september 1893 van uit Nemlao, een dorp in de buurt van Muanda, in de Bas-Congo, arriveert de karavaan in de missie van Mikalayi op 20 januari 1894 na een lange en moeizame tocht van 4 maanden.

Zoveel moed – en vooral, welk een geloof in de Voorzienigheid om zoals aartsvader Abraham naar het onbekende te gaan, alleen vertrouwend op God!...
Bij hun aankomst vonden de zusters op de missie reeds een 100-tal meisjes om op te voeden en te onderwijzen, naast vele zieken die wachtten op verzorging. Sedert hun aankomst blijft dat nog steeds de voornaamste activiteit van de zusters.

In de loop van de jaren kwamen er steeds opdrachten bij: vanaf 1895 lazaret voor ongeneeslijke zieken en bejaarden; men ging op zoek naar christelijke gezinnen om wezen op te nemen (1896); oprichting van een dispensarium; in 1923 werd een handwerkschool gebouwd, enz…
De voornaamste zorg bleef de opvoeding van de meisjes en de bevordering van de vrouw. Onder leiding van Sr Donat Olivier werd in Mikalayi de eerste normaalschool voor meisjes begonnen, het begin van het huidige Tusadile lyceum.
De ZLJM werden zo de promotoren van het onderwijs voor meisjes in de Kasaï. De naam van onze normaalschool bereikte de hele streek van de Kasaï.
De leerlingen internen waren goed omkaderd door de zusters, ze werden zelfs uitgenodigd om deel te nemen aan het gebed van de communiteit.

Van de kant van de geneeskunde hield men zich niet alleen bezig met verzorging van zieken in het dispensarium en in het hospitaal, maar ook was men bekommerd om de opleiding van het medisch personeel.
Sedert 1953 heeft de verpleegstersschool (nu het I.T.M.) gefunctioneerd. Vandaag na 125 jaar blijft Mikalayi nog steeds die actieve bijenkorf met zijn belangrijke medische vorming: dispensarium – materniteit – psychiatrisch hospitaal – gezondheidscentrum.

Op vlak van welzijnswerk vervullen de zusters nog alle werken eigen aan het charisma van de stichting: onthaal en zorg voor weduwen; georganiseerd weeshuis; onderwijs …

JPEG - 104.3 kB De geschiedenis van Mikalayi verdient een uitgebreid boek met de herinnering aan zovele mensen: priesters – broeders – zusters – catechisten – parochianen enz… die heel hun leven en energie hebben gewijd aan het werk van de evangelisatie van de regio, allen met de genade van Gods Geest.

De dag van de jubelviering was de Aartsbisschop weerhouden, hij stuurde de Pastoor Deken van de parochie St-Joseph/Mikalayi om voor te gaan in de Eucharistie. In zijn homilie loofde hij God voor alles wat gerealiseerd was door onze zusters-pioniers; hij sprak met veel lof over het werk van de ZLJM tot op vandaag in Mikalayi. Dank zij hen is het religieuze leven blijven bloeien in de Kasaï.

Na de Communie heeft de provinciale Overste hulde gebracht aan de geschiedenis van 125 jaar aanwezigheid van de Zusters van Liefde in Mikalayi, als wieg van de evangelisatie en van het religieuze leven in de Kasaï.

JPEG - 144.8 kB Nadien sprak Sr Angélique Dikete, Algemene raadzuster en afgevaardigde van de Algemeen Overste, dankwoorden aan God voor zovele weldaden. Zij dankte de zusters voor hun missionaire inzet en alle aanwezigen voor hun meeleven en hun steun. Dan volgde de feestelijke maaltijd in onderlinge vriendschap. Iedereen was gelukkig!

Bij de genodigden waren ook de Provinciale Overste van de Sr.-Vincent-provincie en een aanzienlijke vertegenwoordiging van onze zusters uit Mbuyi-Mayi.

Dank aan de Heer voor al zijn genaden.
Wij vertrouwen ons toe aan de Goddelijke Voorzienigheid.

Zr Angèle Benabiabo


1 juni 2019 – Groot feest in het “Moederklooster” in Gent

Onze Congregatie vierde het jubileum van 50 Zusters van Liefde: 3 na 75 jaar professie – 4 na 70 jaar professie – 23 na 60 jaar professie – 20 na 50 jaar professie, onder hen was ook Sr Lucy bij de jubilarissen.

JPEG - 4.9 MB

Niet alle jubilarissen waren aanwezig in Gent, maar ook onze overzeese jubilarissen uit Afrika en Azië waren er met hart en ziel verbonden met de Europese provincies. Zo was het een uitbundig dank en jubelfeest dat zijn uitdrukking vond in de plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr Van Looy, Bisschop van Gent, en opgeluisterd door de heerlijke klanken van het meerstemmig zangkoor. En trouw aan de traditie ging het feest verder met de gezellige ontmoeting en de smakelijke gerechten, voorbereid door onze vriendelijke en onbetaalbare medewerkers.
De jaren worden opgeteld, maar ook het enthousiasme en de dankbaarheid voor alles wat de Heer tot stand bracht hier en overal ter wereld.

Foto’s van het jubileum


NIEUWE INTREDE IN HET IAN (INTER AZIATISCH NOVICIAAT) – 2019

De vooravond van de nieuwe start van het IAN werd ingezet met een dag van gebed met een zinvol en uitnodigend thema “Je bent geen toeval”.

Het was een bijzondere gelegenheid om tijd te nemen en na te denken samen met de Heer rond de waarde van ons eigen leven en het geschenk van onze roeping. Onze geboorte is geen vergissing, niet mijn ouders hebben mij gewild, het was God die mij heeft gewild. Mijn geboorte heeft Hem helemaal niet verbaasd. In feite verwachtte Hij mij.

Lang vóór ik werd ontvangen door mijn moeder, was ik door God ontvangen. Hij dacht eerst aan mij. Hij had de dagen van mijn leven al op voorhand gepland. Hij bepaalde het moment van mijn leven en van mijn dood. De H. Schrift zegt: “U zag mij vóór ik werd geboren en plande elke dag van mijn leven, lang vóór ik begon te ademen. Al mijn dagen stonden in uw boek geschreven!” God doet nooit iets per vergissing, Hij maakt ook nooit fouten. Hij heeft een reden voor al wat Hij schept.

JPEG - 77.3 kB

Deze gebedsdag was een uitgelezen kans om in bewondering te staan voor het geschenk van onze roeping en voor het wonder van ons bestaan. We voelden Gods goedheid voor ieder van ons. De bezinning inspireerde ons en verdiepte ons verlangen om onszelf aan Hem te wijden. Het maakte ons gelukkig en gaf ons betekenis en vreugde aan ons leven. Overal heerste stilte in onze omgeving. We waren in gebed verbonden bij de Heer, onder leiding van Zuster Fatima, onze novicen-meesteres.

Het thema was sprekend om het noviciaat te beginnen. Zr Fatima bracht het voor ons op een haalbare manier, met woorden uit de Schrift. Dankbaarheid vervulde ons hart om alles want alles wat gebeurt in ons leven is altijd volgens Gods plan en beantwoordt aan zijn doel. “Jahweh riep mij reeds in de moederschoot! Hij noemde mijn naam nog vóór ik was geboren” (Jes. 49, 1)

De woorden van de psalmist en de uitleg door Zr Fatima verdiepten de overtuiging van onze roeping tot ZLJM. We werden gesterkt in de overtuiging God toe te laten om ons verder te laten vormen naar zijn beeld en om open te staan zodat Hij zichzelf in ons kan uitstorten.

Onze kapel was mooi versierd met bloemen rond de woorden “ Ik heb je geroepen bij je naam, jij bent de mijne! ” De liturgie was zo bemoedigend, geleid door Zr Fatima en Zr Jamila. Tijdens de gebedsviering ontvingen we het uniform; zo kwamen we binnen in onze nieuwe uitrusting. Ieder ontving de Bijbel, de Constituties en het Kruisje. Dan boden we onszelf aan met een symbool en een persoonlijk gebed.

Na het gebedsmoment werden we begeleid naar de eetzaal, in gezelschap van onze twee geprofeste zusters en de twee oudste novicen. We werden gefeliciteerd en ontvingen de beste wensen voor een gelukkige en stralende toekomst. Om te eindigen genoten we van een heerlijke maaltijd en een gezellige recreatie. Het was een onvergetelijke dag hier in ons leven in IAN.

Onze groep telt zeven jonge mensen uit verschillende landen:
2 uit Rwanda
2 uit Vietnam
2 uit Delhi, India
1 uit Pakistan

Janviere, Trâm, Thành, Roma, Esther, Tamanna en Jobita begonnen het noviciaat op 5 mei 2019.

Dank aan allen en moge God jullie zegenen
(Zeven eerste-jaar-novicen)

JPEG - 51.9 kB

Van links naar rechts: Jobita, Thành, Roma, Tamanna, Zr. Fatima, Janviere, Trâm, Esther


Provincie Ranchi – Eerste Geloften - 18 mei 2019

De Provincie beleefde een vreugdevol gebeuren: Eerste Geloften van acht novicen van het 2e jaar: Nilima Kerketta, Renu Gloria Baa, Cicilia Chutia Purty, Abha Tirkey, Neelanchal Reshma Beck, Manjula Toppo, Binita Kujur en Julia Mundu.

De viering in de Sacred Heart school Hulhundu werd geopend met de plechtige Eucharistie om 9h00. De voorganger was Mgr Telesphore Bilung, hulpbisschop van het Aartsbisdom Ranchi. In concelebratie werd hij bijgestaan door negen priesters. Hij gaf een mooie inspirerende homilie, waarin hij aansloot bij het thema en de lezingen van de dag.

JPEG - 892.5 kB

Het uitspreken door de novicen klonk helder en overtuigd in aanwezigheid van Sr Mary Joseph, Provinciaal Overste en de talrijke medezusters. Het was een ontroerende en biddende plechtigheid, waardig en vreugdevol, onderstreept door het zangkoor o.l.v. Zrs Sushma Ekka, Joséphine Xaxa en de andere zusters, novicen en postulanten. De aanwezigheid van ouders en familieleden, vrienden en ZLJM van andere communiteiten, vele priesters en religieuzen uit andere congregaties, droeg bij tot de vreugdevolle sfeer, vooral voor de nieuw geprofesten. Na de Misviering werden de nieuwe bruiden van Christus uitbundig gefeliciteerd door alle aanwezigen. Dan volgde het vriendenmaal, waaraan allen deelnamen. Het was een bijzondere dag, niet alleen voor de pas geprofesten, maar ook voor de hele Congregatie en voor de ganse Kerk.

JPEG - 221.4 kB

Van links naar rechts - eerste rij: Zr. Reshma Beck, Zr. Nilima Kerketta, Zr. Binita Kujur, Zr. Manjula Toppo
Van links naar rechts - tweede rij: Zr. Abha Tirkey, Zr. Julia Mundu, Zr. Cicilia Chutia Purty, Zr. Renu Gloria Baa


Jubelviering in de Zuidprovincie

Om meerdere redenen biedt de Beau-Vallon in St.-Servais een ideaal kader om te feesten. Daarom worden de jubilea van de zusters er ieder jaar gevierd. Ook dit jaar was dit het geval op 11 mei voor Zr Thérèse de la Trinité, Zr Maria-Felix en Zr Benitia.

JPEG - 124.6 kB Dank zij twee leden van de pastorale ploeg – Daniël aan het orgel en Martine aan de lezenaar – had de Eucharistieviering plaats als in het voorportaal van de hemel. Zelfs zij die meestal minder geïnteresseerd zijn om te luisteren naar de homilie, konden niet weerstaan aan de welsprekendheid van Pater Jean Radermakers s.j. en plukten er iets pittigs uit.Ik denk terug aan het mooie beeld: ieder van ons groeide gedurende negen maanden in de schoot van onze moeder, om op het ogenblik van onze geboorte te verschijnen als de synthese van de eeuwenlange geboorte van de mensheid…

Dit was het geschikte vertrekpunt om terecht te komen op het intercontinantale van onze congregatie tijdens de “aarati” met de aanbidding, gebracht door onze Aziatische zusters. De farandole, ingezet door onze Afrikaanse zusters, bracht ons na de Mis naar het aperitief.

JPEG - 110.2 kB

Na de maaltijd die de chef-kok alle eer aandeed, volgde een ontspanningsprogramma. Ik kan je verzekeren dat niemand in slaap viel. Al wie werd opgeroepen aanvaardde – niet zonder een gezonde kriebel - een actieve bijdrage voor een reis over “de provincies”. En het geheel werd muzikaal begeleid door accordeonspel van een vader met zijn zoon.

Kim-Chi gaf het startschot met een Vietnamees lied dat iedereen bekoorde. Dan Volgden de zes provincies:

Zr Deepthika legde uit hoe men gasten onthaald in Sri Lanka: men presenteert een kleine portie gebakken rijst in kokosmelk met gedroogde vruchten. Ze voegde de daad bij het woord en serveert ons allemaal een heerlijk proevertje vóór we de Beau-Vallon verlaten, om duimen en vingers af te likken.

Zr Roshni laat ons genieten van een dubbele ritus van de Ranchi-provincie: het vóórakkoord van het toekomstig huwelijk in aanwezigheid van de familie. Achtereenvolgens wisselen de toekomstige bruid en bruidegom met elkaar een volle kan water, beeld van het leven. Heel ons gezelschap stelde de getuigen voor. Dan volgt de voetwassing om de gastheer te onthalen. Voor even moest een handwassing hiervoor doorgaan.

Zr Shama nam ons op haar energieke manier mee naar Pakistan, beter gezegd naar de Indo-Pakistaanse grens, op het ogenblik van de traditionele uitwisseling van de vlag. Het was alsof we er zelf bij waren.

Zr Angélique en Zr Cécile, in de Congolese lendendoeken van rafia dansten en zongen een lofzang op Afrikaanse tonen : een ritme dat uitnodigde tot de dans van op de stoelen.

Zr Birgit zegde met overtuiging dat de Nederlandstalige Provincie één van de beste banketbakkers onder haar leden telt. Als bewijs haalt ze een grote doos met de heerlijkste koekjes boven. Niemand wijst ze af…

Ten slotte neemt Zr Muriël het woord namens de Zuidprovincie. Ze vertelt in een smakelijk Brussels dialect enkele waar gebeurde anekdotes. Et Klett, Mariett

Nog was het niet gedaan. Plots veerde Zr Germaine recht en zet de hele groep aan tot zingen als afsluiting van het feest. Zr Thérèse Renoirte heeft het laatste woord om uit te drukken wat iedereen wil zeggen: zoveel DANK aan iedereen! En tot volgend Jaar!

Zr Anne-Marie Berckmans

EERSTE GELOFTEN IN VIETNAM

EEN DAG VAN VREUGDE EN LIEFDE

ZLJM, hou je van Mij?... Weid mijn schapen!” (Joh. 21,15-17)

Ieder jaar delen wij in verbondenheid met de ganse Kerk in de grote vreugde van Pasen. Maar dit jaar kwam daar een tweede reden tot vreugde bij: de eerste geloften van onze vier novicen. 27 april 2019 werd een dag om niet te vergeten voor hen die professie deden, maar ook voor alle zusters van de Regio Our Lady of Lavang van Vietnam.

Het thema van het Algemeen Kapittel 2017 werd opnieuw gekozen als thema van de Professie. Zo gaf men een antwoord op die ontroerende en tevens uitdagende vraag van Jezus door hun toewijding aan Hem: “ZLJM, hou je van Mij?” Op die dag was het inderdaad hun belofte door het uitspreken van de drie evangelische raden.

JPEG - 241.6 kB

Wie kan de gevoelens van die vier novicen beschrijven? Na jaren van vorming en onderscheiding tonen vier jonge en enthousiaste vrouwen zich bereid om “Ja” te zeggen op de vraag van de Heer in aanwezigheid van hun familieleden en van de hele congregatie. Ondanks het feit dat ze wat nerveus en ontroerd waren, klonk het uitspreken van hun liefde en toewijding helder en klaar. Op die dag klonk het woord van de kleine Samuel herhaaldelijk bij de aanwezigen in de kerk: “Heer, U hebt mij geroepen. Hier ben ik!” Zuster Roshni Barla, Algemeen Raadszuster, ontving de vier novicen in de familie van de ZLJM, door de overhandiging van de keten met het kruis van de ZLJM. De herinnering aan het gebeuren dat de levende God zijn uitverkoren volk in het Oude Testament riep, werd opnieuw opgewekt. Wij geloven dat vanaf dit ogenblik de heilsboodschap is blijven doorstromen.

Ja, op die dag werd een nieuwe bladzijde van de geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria omgeslagen, bijzonder in de Regio van O.-L.-Vrouw van Lavang in Vietnam. De ZLJM-familie is gezegend met vier nieuwe leden. Deze jonge vrouwen kozen vrijwillig om de Heer te volgen, een leven gekenmerkt door eenvoud en zelfvergetelheid, ondanks menselijke zwakheid. Dit is toch een getuigenis voor de wereld, dat er iets groter bestaat dan materiële rijkdom, macht en succes. Maakt dit niet de echte paasvreugde werkelijk?

De ritus van de religieuze professie had plaats in een plechtige, maar gemoedelijke gebedssfeer. Na de vraag naar hun vrijwillige instemming door Bisschop Dominic NGUYEN Van Manh, Hulpbisschop van het bisdom Dalat, legden de vier novicen zich neer vóór het altaar, terwijl het koor Psalm 50 aanhief. Dit was het mooiste en meest ontroerend moment van de plechtigheid: de vier novicen stonden recht als gewijde liefdes-getuigen voor de Congregatie. Alle aanwezigen waren geraakt door eenzelfde ervaring. Allen deelden in dezelfde vreugde en zelfgave in het religieuze leven.

JPEG - 127.3 kBHierna sprak elke zuster om beurt haar toewijding uit aan de Heer en ontving het kruisje met de tekst “God is Liefde”. Vanaf nu willen deze zusters een levend getuigenis zijn van deze woorden. De gemeenschap was overgelukkig deze vier nieuw geprofeste zusters in hun midden te hebben. Ze werden gefeliciteerd na het zingen van Maria’s lofzang, het Magnificat! Geluk straalde van de gezichten en was aanstekelijk voor allen.

In zijn homilie legde de Bisschop de nadruk op het geschenk van de roeping, te beginnen met Mozes en Petrus en onze roeping. Hij riep elke zuster op om geworteld te blijven in God met een diepe liefde, want de liefde in ons komt van God. Wij ontvangen Gods kracht om onze zending te volbrengen. Elke zending begint met het antwoord op Jezus’ vraag “Hou je van Mij?

Om 11u45 eindigde de viering in een warme, emotionele atmosfeer, gevolgd door een heerlijk feestmaal met zang en dans. Samen genoten we en vierden we de mooie gave van de roeping. Alles was goed, we dankten God voor de talrijke zegeningen en we dankten allen die hadden bijgedragen om er het beste van te maken.

Doorheen de religieuze professie van onze vier zusters was de VREUGDE van het Evangelie verkondigd aan al wie ervoor open stond. Zoals Paus Franciscus zegde in één van zijn Apostolische Brieven: “Evangelische vreugde wordt pas duidelijk in de dienst aan de medemens: je zal leven vinden door leven te geven, hoop door het geven van hoop, liefde door het geven van liefde”.

(Van links naar rechts: Zr. Teresa Sâm, Zr. Anna Tin, Zr. Maria Hiền, Zr. Maria Hương)

Zr. Anna Thắng


Foto’s van de professie


Mali : Nieuw regionaal bestuur

Het nieuwe regionale bestuur bestaat uit zuster Marguerite Tubale Matandu (links op de foto) als regionale overste en zusters Rose Meta Kabambi (midden) en Symphorose Kadd’a Tshiend (rechts) als raad-zusters. Op 24 februari 2019 werd de nieuwe ploeg in San geïnstalleerd.

JPEG - 481.1 kB


Nieuwe provinciale equipe in Ranchi - Indië

In Ranchi vatte een nieuwe provinciale equipe op 23 februari 2019 zijn leiderschapstaak aan. De nieuwe provinciaal overste is zuster Mary Joseph Valiyankal (midden).

JPEG - 150.9 kB
Van links naar rechts : Zr Albina Mundu, Zr Lidwin Mary Rodrigues, Zr Mary Joseph Valiyankal (provinciaal overste), Zr Elsy Joseph Vadake Vettuvazhiyil, Zr Susanna Barla.


Viering van het Jubileum van het Generalaat

15/12/2018

Dit jaar vierde het Generalaat van de ZLJM hun Gouden Jubileum in Brussel. De viering vond plaats op 15 december 2018 in het generalaat. De Bisschop van Gent, Luc Van Looy, was voorganger bij de jubilerende eucharistieviering. Onder de genodigden waren er zusters uit de Europese provincies die lid waren van de communiteit van het generalaat en dit voor de erschillende diensten. Vooral de aanwezigheid van zuster Ludo Vercammen, onze voormalige algemene overste, was een hoogtepunt van de dag.
In het onthaal van de gasten heeft zr. Lucy Jacob, onze algemene overste, verklaard:

«Vandaag vieren we de aanwezigheid van ons ‘gemeenschappelijke huis’, zoals zuster Christiane Dupuis van de Zuidprovincie het tijdens onze laatste bijeenkomst hier (op 6 oktober) noemde, in het hart van Europa. Als de muren van dit huis konden spreken zouden ze een lang, gevarieerd en veelkleurig verhaal te vertellen hebben: van de opeenvolgende ploegen van algemeen bestuur, het langskomen van zusters uit alle hoeken van de wereld en van allerlei typen bezoekers, de ontelbare vergaderingen die hier gehouden werden, de wel of niet genomen beslissingen, het gekozen beleid, de gegeven richtlijnen, tot en met de culturele uitwisseling, de pret en de vele lachsalvo’s.

Maar bovenal is dit huis de voorbije vijftig jaar de thuis geweest van onze opeenvolgende bestuursploegen, van die ZLJM’s die belast werden met de taak het leven en de zending van de congregatie te leiden, te sturen en te verlevendigen en zo de erfenis van onze stichters Pieter-Jozef Triest en Moeder Placide in ere te houden en door te geven. Volgens mij is de kern van wat wij vandaag vieren de geest die ons verbindt en één maakt.»

PNG - 2 MB

Foto’s van de jubileumviering


Provincie Saint Vincent de Paul : nieuwe provinciale equipe

De Congolese Provincie Saint Vincent de Paul heeft een nieuwe provinciale equipe, die op 1 augustus 2018 werd geïnstalleerd in de Kapel van de communiteit Notre Dame d’ Espérence in Lubumbashi.

JPEG - 277.9 kB

Van links naar rechts: Zr Jeannette Kaseka, Zr Jacqueline Mushikwa, Zr Marie-Céline Bulungu (Provinciale Overste), Zr Léontia Kabedi en Zr Marie-Jeanne Kyuma.


Nieuwe viceprovinciaal bestuur in Rwanda

Het nieuwe viceprovinciaal bestuur bestaat uit zuster Mary Paul Vadassery (midden op de foto) als viceprovinciale en zusters Colette Uwamahoro (l.) en Athanasie Mukangoga (r.) als raad-zusters. Op 10 november 2018 werd de nieuwe ploeg tijdens een zinvolle gebedsdienst op het viceprovincialaat Notre-Dame de Kibeho in Nyamata geïnstalleerd.

 de Viceprovincie Onze Lieve Vrouw van Kibeho, Rwanda


Nieuwe provinciale raad : Nederlandstalige Provincie

De Nederlandstalige provincie heeft een nieuwe provinciale raad. Van links naar rechts zie je: zuster Anne-Marie Castelein, zuster Birgit Goslain (provinciale overste), zuster Lieve De Beul en zuster Veroniek Ottenburgs. De nieuwe ploeg werd op 3 juni 2018 geïnstalleerd in ons moederhuis in Gent.

 de Nederlandstalige Provincie (NTP), België/Nederland


Nieuwe provinciale ploeg : Sri Lanka

In Sri Lanka vatte een nieuwe provinciale ploeg op 2 juni zijn leiderschapstaak aan. De nieuwe provinciaal overste is zuster Ajitha Fernando (midden); de raadzusters zijn (v.l.n.r.) zuster Yogarani Rajaratnam, zuster Malkanti Fernando, zuster Patsey Pitchai en zuster Lanka Fernando.

 de Provincie Sri Lanka


Nieuws

Echo’s uit het generalaat - 24/02/2020

Echo - 10 februari 2020


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: